Baza projektów wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiegow ramach PROW 2007-2013

Województwo mazowieckie
Liczba projektów:
4638
Wartość projektów:
2 123 419 255,81
Wartość dofinansowania (EFRROW):
1 124 219 503,75
Logotypy UE, Mazowsze serce Polski, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Mapa opracowana przez Ideo Sp. z o.o. na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego
Mapa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi