OSP

Lista gmin otrzymujących wsparcie na doposażenie w sprzęt specjalistyczny

2016.09.06 15:00 , aktualizacja: 2016.09.06 15:10

Z uwagi na to, że część gmin/miast zrezygnowało z przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego, powołana komisja dokonała ponownego rozdzielenia powstałych zaoszczędzonych środków finansowych. Radni województwa mazowieckiego, podczas sesji sejmiku, uchwałą 121/16 z 5 września 2016 r. przyjęli listę gmin/miast wskazanych do wsparcia finansowego na doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostek OSP.

więcej o: Lista gmin otrzymujących wsparcie na doposażenie w sprzęt specjalistyczny

Informacja dotycząca przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu OSP 2016-2017

2016.05.19 15:15 , aktualizacja: 2016.05.19 15:49

Zgodnie z harmonogramem Programu OSP 2016–2017, od 6 czerwca br. rozpoczyna się podpisywanie umów z gminami/miastami (beneficjentami).

więcej o: Informacja dotycząca przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu OSP 2016-2017

Lista gmin, które zostały wytypowane do dofinansowania w 2016 i 2017 r.

2016.05.16 15:00 , aktualizacja: 2016.05.19 09:08

Radni województwa mazowieckiego podczas sesji sejmiku uchwałą nr 73/16 z 16 maja br. przyjęli listę gmin/miast wskazanych do wsparcia finansowego na doposażenie w sprzęt specjalistyczny 139 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

więcej o: Lista gmin, które zostały wytypowane do dofinansowania w 2016 i 2017 r.

Program wsparcia na 2016 r.

2016.01.13 13:55 , aktualizacja: 2016.04.26 15:40

5 kwietnia 2016 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął decyzję o zmianie Samorządowego Programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP–2016”. Zmiany dotyczą przede wszystkim nazwy programu „Samorządowy program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP–2016–2017” oraz prac Komisji.

więcej o: Program wsparcia na 2016 r.