Informacje ogólne

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego - informacje ogólne

2016.12.01 09:20 , aktualizacja: 2017.02.15 09:28

Autor: , Wprowadzenie: i.chmura

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Kontakt:

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. 22 59 07 626, fax 22 59 07 740,
e-mail:
 

Do zadań Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego należy:

 • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji,

 • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego,

 • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,

 • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

Prezydium

 1. Jacek Całus - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim            

 2. Witold Buczyński - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 3. Andrzej Kropiwnicki - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 4. Jan Przywoźny - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 5. Robert Siewior - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 6. Zdzisław Sipiera - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 7. Adam Struzik - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 8. Jerzy Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 9. Jerzy Zieliński - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Strona rządowa:

 1. Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki

 2. Marcin Wodziński – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 3. Anna Karpińska – zastępca Dyrektora Biura Wojewody, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Strona samorządowa:

 1. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

 2. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

 3. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz – Wójt Gminy Repki

Strona pracowników:

 1. Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 2. Urszula Woźniak – Prezes Zarządu Oddziału Warszawa-Mokotów-Ursynów-Wilanów Związku Nauczycielstwa Polskiego

 3. Zenon Stolarski – Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice

 4. Marek Kupiec – Przewodniczący Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników NBP z siedzibą w Warszawie

 5. Jan Przywoźny – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 6. Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 7. Andrzej Rutkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 8. Paweł Gawluk – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 9. Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

 10. Waldemar Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

 11. Jerzy Obrębski – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

 12. Zdzisław Maszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”

Strona pracodawców:

 1. Jerzy Zieliński – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej

 2. Jerzy Kowal – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Radomskiej

 3. Tomasz Duch – Business Centre Club, Honorowy Dyrektor Loży Płockiej

 4. Jacek Całus – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 5. Wojciech Jan Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 6. Wiesław Kołodziejski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 7. Robert Siewior - Dyrektor ds. Monitoringu i Współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

 8. Tadeusz Wilk – Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

 9. Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

 10. Lech Kądziela – Zastępca Prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

 11. Witold Buczyński – Zastępca Prezesa Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 12. Włodzimierz Ostrowski – Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

Pliki do pobrania

Rozmiar: 854 kB, Liczba pobrań: 40, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 112 kB, Liczba pobrań: 38, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 153 kB, Liczba pobrań: 396, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 97

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.