Komunikaty

UWAGA!!! Terminy wnoszenia opłat środowiskowych za 2016 rok

2017.01.23 10:05 , aktualizacja: 2017.01.26 09:55

UWAGA! Zbliża się termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz terminy płatności opłat produktowych.

więcej o: UWAGA!!! Terminy wnoszenia opłat środowiskowych za 2016 rok

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

2017.03.29 12:15 , aktualizacja: 2017.03.29 13:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na 3 bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

więcej o: Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”

2017.03.28 11:15 , aktualizacja: 2017.03.28 12:49

Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”. Będzie to ósmy tego typu dokument, kompleksowo przedstawiający stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu.

więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2017.03.23 15:45

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie  Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Nieruchomość przy ul. Pułaskiego 9 w Radomiu do wynajęcia

2017.03.15 05:50 , aktualizacja: 2017.03.14 11:58

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej w Radomiu przy ul. Pułaskiego 9.

więcej o: Nieruchomość przy ul. Pułaskiego 9 w Radomiu do wynajęcia

Formularz potwierdzenia zwrotu/odbioru opakowań po środkach ochrony roślin

2017.03.14 10:30 , aktualizacja: 2017.03.14 10:38

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opracowało formularz zwrotu/odbioru opakowań po środkach ochrony roślin. Jego wypełnienie i potwierdzenie przez punkt odbioru jest dowodem właściwej utylizacji odpadów.

więcej o: Formularz potwierdzenia zwrotu/odbioru opakowań po środkach ochrony roślin

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2017.03.14 08:35 , aktualizacja: 2017.03.21 09:41

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, w siedzibie urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 (15 i 22 lutego oraz 2 i 8 marca br.) zorganizowano cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

więcej o: Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi