Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2017.03.03 08:35 , aktualizacja: 2017.03.03 10:53

Od 3 do 16 marca 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

2017.02.24 08:50 , aktualizacja: 2017.02.24 08:58

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

2017.02.10 15:00 , aktualizacja: 2017.02.10 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

2017.01.26 13:30 , aktualizacja: 2017.01.26 15:19

Od 26 stycznia do 26 lutego 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ożarów Mazowiecki

2017.01.25 14:45

W dniach od 25 do 31 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ożarów Mazowiecki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Wiskitki

2017.01.25 14:45

Od 25 do 31 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Wiskitki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Pruszków

2017.01.25 14:40

Od 25 do 31 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Pruszków

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Siedlce

2017.01.25 14:15

Od 25 do 31 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Siedlce

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.