Interpelacje

8/17 interpelacja radnego Krzysztofa Strzałkowskiego

2017.03.22 13:35

pomocy w kwestii wykonania remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 694  w miejscowości Nur

więcej o: 8/17 interpelacja radnego Krzysztofa Strzałkowskiego

7/17 interpelacja radnego Jana Rejczaka

2017.03.13 10:40 , aktualizacja: 2017.03.13 10:47

w sprawie oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grójcu

więcej o: 7/17 interpelacja radnego Jana Rejczaka

6/17 interpelacja radnej Ewy Szymańskiej

2017.03.06 11:15 , aktualizacja: 2017.03.24 10:15

w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II” przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku

więcej o: 6/17 interpelacja radnej Ewy Szymańskiej

5/17 interpelacja radnego Krzysztofa Strzałkowskiego

2017.03.06 11:00

w sprawie trasy S-8 przebiegającej m.in. przez tereny należące do dzielnicy Wola m.st. Warszawy

więcej o: 5/17 interpelacja radnego Krzysztofa Strzałkowskiego

4/17 interpelacja radnej Jolanty Koczorowskiej

2017.03.06 10:45 , aktualizacja: 2017.03.15 14:41

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 805 oraz 739 i 862 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krótkiej w miejscowości Osieck w powiecie otwockim

więcej o: 4/17 interpelacja radnej Jolanty Koczorowskiej

3/17 interpelacja radnej Jolanty Koczorowskiej

2017.03.06 10:40 , aktualizacja: 2017.03.15 14:37

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 801 na skrzyżowaniach z ulicami Graniczną i Wyszyńskiego w Józefowie w powiecie otwockim

więcej o: 3/17 interpelacja radnej Jolanty Koczorowskiej