Interpelacje

13/17 interpelacja radnej Agnieszki Górskiej

2017.05.19 15:10 , aktualizacja: 2017.05.19 15:16

w sprawie składanych wniosków o wypłatę świadczeń z programu 500 Plus

więcej o: 13/17 interpelacja radnej Agnieszki Górskiej

12/17 interpelacja radnego Jerzego Wielgusa

2017.04.18 11:00 , aktualizacja: 2017.05.08 10:32

w sprawie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

więcej o: 12/17 interpelacja radnego Jerzego Wielgusa

11/17 interpelacja radnego Karola Tchórzewskiego

2017.04.18 10:55 , aktualizacja: 2017.05.08 11:19

w sprawie Rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

więcej o: 11/17 interpelacja radnego Karola Tchórzewskiego

10/17 interpelacja radnego Ludwika Rakowskiego

2017.04.03 14:50 , aktualizacja: 2017.04.27 11:09

w sprawie połączeń kolejowych na odcinku Czachówek – Okęcie

więcej o: 10/17 interpelacja radnego Ludwika Rakowskiego

9/17 interpelacja radnych: Agnieszki Górskiej, Jana Rejczaka i Radosława Fogla

2017.04.03 14:45 , aktualizacja: 2017.04.27 11:55

w sprawie sytuacji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

więcej o: 9/17 interpelacja radnych: Agnieszki Górskiej, Jana Rejczaka i Radosława Fogla

8/17 interpelacja radnego Krzysztofa Strzałkowskiego

2017.03.22 13:35 , aktualizacja: 2017.04.18 11:14

pomocy w kwestii wykonania remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 694  w miejscowości Nur

więcej o: 8/17 interpelacja radnego Krzysztofa Strzałkowskiego

7/17 interpelacja radnego Jana Rejczaka

2017.03.13 10:40 , aktualizacja: 2017.04.18 11:03

w sprawie oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grójcu

więcej o: 7/17 interpelacja radnego Jana Rejczaka

6/17 interpelacja radnej Ewy Szymańskiej

2017.03.06 11:15 , aktualizacja: 2017.03.24 10:15

w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II” przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku

więcej o: 6/17 interpelacja radnej Ewy Szymańskiej