Prezydium KR

Prezydium Komitetu Regionów

2011.03.25 14:25 , aktualizacja: 2016.03.29 13:02

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

12 lutego 2015 r. podczas sesji plenarnej członkowie Komitetu Regionów wybrali nowego Przewodniczącego. Został nim 64-letni Fin, Markku Markkula, członek Rady Miasta Espoo.

                                                              

W programie wyborczym ogłosił, że jako przewodniczący stawia sobie następujące główne cele:  

  • odbudowa zaufania obywateli UE;
  • bezpieczeństwo w Europie wobec zdarzeń zagrażających fundamentalnym wartościom;
  • harmonijna współpraca z innymi instytucjami UE;
  • działania mające na celu spowodowanie, by głos członków Komitetu Regionów i jego zgromadzeń politycznych stał się lepiej słyszalny w Europie. 

Markku Markkula urodził się 15 lipca 1950 r. w m. Kolari w Finlandii.

Ukończył wydział inżynierii przemysłowej i zarządzania na Politechnice Helsińskiej w 1979 r.

 

Członkiem Komitetu Regionów jest od 2010 r. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji EDUC oraz ECOS. Jest ekspertem w zakresie inteligentnej specjalizacji, zarządzania innowacyjnością i gospodarką cyfrową. Był m. in. sprawozdawcą ds. Europejskiej agendy cyfrowej oraz sprawozdawcą ds. roli regionów w osiąganiu celów strategii Europa 2020 i przewodniczącym Grupy Zadaniowej EPP/CoR „Europa 2020”.

 

 


Prezydium jest motorem działań Komitetu Regionów. Opracowuje program polityczny Komitetu na początku każdej kadencji, nadzoruje jego realizację i koordynuje pracę na sesjach plenarnych i posiedzeniach komisji. Prezydium zbiera się siedem razy do roku: przed każdą z pięciu sesji plenarnych w Brukseli i na dwóch posiedzeniach nadzwyczajnych, z których każde odbywa się w państwie członkowskim obejmującym przewodnictwo w Radzie. Jako polityczna siła napędowa Komitetu Regionów, Prezydium odzwierciedla pluralizm panujący w Komitecie.

 

W jego skład wchodzą: przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący oraz 27 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego) i przewodniczący grup politycznych. Polskę reprezentuje 4 członków, wśród nich marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, kadencja Prezydium trwa dwa i pół roku.

 

Do zadań Prezydium należą:

  1. Opracowywanie programu politycznego na początku każdej kadencji, nadzorowanie jego wykonania oraz przedstawianie rocznych sprawozdań i sprawozdania na zakończenie kadencji;

  2. Przygotowanie, organizacja i koordynacja prac Zgromadzenia Plenarnego i komisji;

 

Informacje na temat zadań Prezydium oraz jego aktualny skład.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 6715