Rozpatrywane w 2016 r.

Petycja nr 15/2016 w sprawie budowy linii wysokiego napięcia relacji Kozienice - Ołtarzew

2016.12.21 11:55 , aktualizacja: 2016.12.21 12:11

Data wpływu petycji: 25 października 2016 r. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: brak Termin rozpatrzenia petycji: 20 grudnia 2016 r. Sposób rozpatrzenia: udzielono odpowiedzi

więcej o: Petycja nr 15/2016 w sprawie budowy linii wysokiego napięcia relacji Kozienice - Ołtarzew