Biuro w Brukseli

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli

2005.08.09 00:00 , aktualizacja: 2015.12.18 11:32

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli działa od października 2002 roku. Jego główne zadania, to m.in.:

  1. pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych oraz programów wspólnotowych dostępnych dla samorządów
  2. działania przygotowawcze do absorpcji przez Województwo śodków z funduszy, inicjatyw i europejskich programów wspólnotowych
  3. udział w korzystaniu z pomocy merytoryczno-finansowej podmiotów zagranicznych (doradztwo w zakresie identyfikacji odpowiednich programów oraz pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów)
  4. monitorowanie najnowszych, proponowanych oraz przyjętych rozwiazań prawnych Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej oraz innych dziedzin ważnych z punktu widzenia rozwoju Województwa
  5. lobbing w instytucjach europejskich oraz innych środowiskach (przedstawicielstwa regionalne w Brukseli, partnerzy społeczno-gospodarczy) na rzecz kształtowania polityki Unii Europejskiej oraz atmosfery przyjaznej i korzystnej dla Województwa
  6. promocja Województwa, w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i turystycznej
  7. utrzymywanie kontaktów roboczych z przedstawicielstwami regionów partnerskich w Brukseli
  8. aktywne wspólne wspieranie przedsięwzięć realizowanych w ramach zawartych przez Województwo bilateralnych i wielostronnych porozumień o współpracy międzyregionalnej.KONTAKT

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego

199 Rue Victor Hugo

1030 Bruksela

Belgia

 

p.o. Dyrektor: Aleksandra Prandota

Tel. +32 2 230 96 62

Fax. +32 2 230 70 83

e-mail:

Liczba wyświetleń: 7235