Newsletter

w całym serwisie

Serwis informacyjny

  • Samorząd Województwa Mazowieckiego zwiększy pulę środków na walkę z COVID-19 o kolejne 105 mln zł, z czego 90 mln zł z Unii Europejskiej. Dzięki uruchomionemu projektowi unijnemu do 75 placówek medycznych z Mazowsza trafiają niezbędne urządzenia, wyposażenie i środki ochrony osobistej. W szpitalach trwają także prace remontowo-budowlane.
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na włącznie Technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym w Jadowie do projektu zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego. To ogromna szansa na lepsze wykształcenie dla ponad 9 tys. uczniów.
  • Przedstawicielstwo Generalne Walonii–Brukseli w Warszawie zostaje zamknięte na czas nieokreślony.
  • Adwentowa Akcja Charytatywna TROSKA Fundacji Malak służy udzieleniu pomocy dzieciom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, które są hospitalizowane w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy.
  • W kategorii Innowacyjny Naukowiec I miejsce zdobył dr Artur Wiktor z SGGW, za pracę doktorską pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości". W kategorii Innowacyjna Firma I miejsce zdobyła firma HealthUp Sp. z o.o. z Warszawy, za stworzenie urządzenia AioCare. To zdalny system domowego monitorowania i leczenia pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19.
  • Już od 13 grudnia będą z nich korzystać pasażerowie Kolei Mazowieckich podróżujący trasą Łowicz–Warszawa–Celestynów.
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję prasową dotyczącą choroby Alzheimera. Konferencja odbyła się on-line.
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje 236 szkołom na Mazowszu zakup 11 tys. sztuk sprzętu komputerowego do nauki online.

Otwarte konkursy ofert

03

grudnia

czwartek

Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Wydarzenia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 
     

Komunikaty / Konsultacje

Konkursy / Szkolenia

Patronaty / Nagrody / Odznaczenia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego