Aktualności

Pakiet na rzecz przedsiębiorczości

2008.12.16 00:00 , aktualizacja: 2012.06.01 14:41

Autor: Anita Miernik, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Pod hasłem „Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu - szansą rozwoju firmy poprzez dotacje 2007-2013” odbyło się w Warszawie XIV Ogólnopolskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Stefan Kotlewski.
 

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla sektora MSP w latach 2007-2013. Uczestnicy sesji dyskutowali między innymi o prowadzonych przez rząd i parlament pracach legislacyjnych, poświęconych ułatwieniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, skupionych wokół „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” oraz efektywnym wykorzystywaniu funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013.

W drugiej części Forum, obejmującej trzy równoległe sesje tematyczno-warsztatowe, skoncentrowano się na omówieniu zagadnień, związanych z możliwościami pozyskiwania wsparcia w ramach trzech Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Imprezę zakończyło wręczenie nagród laureatom konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2008”.

W głównej części Forum udział wzięli między innymi przedstawiciele resortów gospodarki i rozwoju regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Liczba wyświetleń: 449

powrót