Aktualności

Współpraca między województwami – osiągnięcia i możliwości

2009.03.26 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 12:24

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Podsumowanie 10 lat współpracy międzynarodowej województw, rola polskich województw w polityce zagranicznej RP, a także kondycja finansowa i niezbędne działania restrukturyzacyjne Spółki PKP Przewozy Regionalne były głównymi tematami obrad Konwentu Marszałków Województw RP, który odbył się w dniach 25 – 27 marca br. w Rytrze k. Starego Sącza. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Członek Zarządu Piotr Szprendałowicz i Skarbnik Marek Miesztalski.
 

Kwestia kolei regionalnych zdominowała pierwszy dzień obrad Konwentu. Zespół ds. usamorządowienia PKP PR Sp. z o.o. debatował na temat modernizacji regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. Wypracowano stanowiska polegające na sprecyzowaniu wzajemnych oczekiwań mających zapobiec pogarszaniu się sytuacji finansowej PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., której samorządy województw stały się właścicielem 22 grudnia 2008 r. Wśród celów znalazła się m. in. deklaracja podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyegzekwowania od Zarządu Spółki przeprowadzenia zmiany struktury organizacyjnej spółki racjonalizującej koszty działalności.
W omawianej sprawie zredagowano również list do Premiera Donalda Tuska z prośbą o udzielenie Spółce PKP Przewozy Regionalne pomocy publicznej, która przeznaczona zostanie na powstrzymanie zapaści finansowej i wszczęcie działań reorganizacyjnych.

Drugiego dnia obrad podsumowano 10 lat współpracy między województwami. Podjęto również kwestię roli województw w polityce zagranicznej. W rezultacie rozmów przyjęto stanowisko w sprawie współdziałania Rządu RP oraz Województw RP w dziedzinie współpracy międzynarodowej, w myśl którego wykorzystanie możliwości województw wraz z potencjałem promocyjnym Rządu RP może realnie podnieść wartość promocji marki „Polska” za granicą. Konwent Marszałków dyskutował kwestie usprawnienia wspólnej promocji gospodarczej i kulturalnej RP.

Uczestnicy spotkania wyrazili ponadto wolę pełniejszego uczestnictwa regionów w polityce zagranicznej Państwa. Konwent Marszałków Województw RP złożył postulat o rozważenie przez Ministra Spraw Zagranicznych możliwości wyposażenia urzędników prowadzących współpracę międzynarodową w jednostkach administracji centralnej i samorządowej w wiedzę i instrumenty, które pozwolą na efektywniejsze międzyregionalne kontakty międzynarodowe.

Liczba wyświetleń: 347

powrót