Aktualności

W trosce o opiekę zdrowotną mieszkańców województwa

2009.07.08 00:00 , aktualizacja: 2012.05.24 14:52

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 6 lipca br., dyskutował o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.
 

W dyskusji uczestniczyli również zaproszeni goście: minister zdrowia Ewa Kopacz, prezes NFZ Jacek Paszkiewicz, dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ Barbara Misińska. Dyskusja nad tym problemem kontynuowana będzie w sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, do której skierowano także projekt stanowiska sejmiku w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 roku przez NFZ oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W dalszej części obrad radni zgodzili się na przyznanie 14 mln zł dotacji celowej gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wsparcie na zakup sprzętu ratowniczego otrzyma blisko 550 jednostek.

Sejmik zgodził się również na udzielenie przez województwo mazowieckie poręczenia zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza. Jest to zabezpieczenie transakcji emisji obligacji, które posłużą korzystnemu finansowaniu inwestycji samorządowych w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”.

Podjęto również decyzję o likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie Podlaskim oraz Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie o charakterze stacjonarnym i dla dorosłych.

Mandat posła na Sejm RP otrzymał dotychczasowy radny województwa Krzysztof Borkowski. Po przyjęciu uchwały wygaszającej mandat radnego, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński podziękował za współpracę i życzył powodzenia w działalności parlamentarnej.

Liczba wyświetleń: 929

powrót