Aktualności

85 milionów na drogi i szkoły

2009.07.28 00:00 , aktualizacja: 2012.05.23 12:44

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Kolejny rok na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego uruchomiony został Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej władzom województwa udało się wygospodarować 85 mln zł. 27 lipca br. podczas sesji Sejmiku większość radnych województwa poparła rozdysponowanie środków.
 

Dzięki SIWRM gminy i powiaty z Mazowsza mają szansę zarówno budować nowe, jak i modernizować istniejące już drogi powiatowe i gminne. Ponadto mogą remontować szkoły, przedszkola na terenach wiejskich i w miastach do 15 tys. mieszkańców. Wszystko to zgodnie z głównym założeniem SIWRM, którym jest równomierny rozwój regionu.

Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że pomimo kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji finansowej w tym roku udało się wygospodarować 85 mln zł na realizację programu. Podkreślił też, że ma świadomość, iż w czasach recesji wiele samorządów lokalnych nie mogłoby sobie pozwolić na budowę dróg lokalnych czy też remonty szkół, dlatego obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia z zewnątrz. Dodał, że to nie tylko pieniądze dla samorządów, ale także, a może przede wszystkim, zlecenia dla firm realizujących te inwestycje i osób, które znajdą przy nich pracę.

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza jest jedynym tego rodzaju programem pomocowym w całym kraju. W 2008 r. zwyciężył w konkursie „Promocja Społecznej Spójności poprzez Rozwój Gospodarczy”, którego organizatorem był Kongres Lokalnych i Regionalnych Władz Rady Europy.

SIWRM adresowany jest do najuboższych gmin i powiatów, które posiadają niewystarczający potencjał infrastruktury technicznej oraz ograniczone szanse pozyskiwania środków z innych programów pomocowych. Środki z SIWRM w całości pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

W latach 2005–2008 ze środków SIWRM dofinansowanie otrzymało 3714 zadań na łączną kwotę ponad 580 mln zł.

Tegoroczna edycja obejmuje trzy komponenty:
Komponent A
Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej
– w ramach którego o pomoc finansową na budowę i przebudowę dróg powiatowych, tworzących z odcinkami dróg wyższej kategorii połączenia komunikacyjne i skrzyżowania, mogą ubiegać się powiaty ziemskie oraz grodzkie. Dotacja nie może być wyższa niż 75 proc. kosztów zadania inwestycyjnego i przekroczyć sumy 750 tys. zł.
Komponent B
Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych
– o pomoc finansową na remont i wyposażenie przedszkoli i klas „0” szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich mających lokalizację na terenach wiejskich i w miastach do 15 tys. mieszkańców, mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz powiaty ziemskie. Dotacja nie może być wyższa niż 50 proc. kosztów zadania i przekroczyć sumy 100 tys. zł.
Komponent C
Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej
– pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg gminnych i mostów. Mogą się o nią ubiegać gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie do 15 tys. mieszkańców o najniższym wskaźniku G (dochodów na głowę mieszkańca). Pod uwagę brana będzie również liczba kilometrów dróg w danej gminie. Dotacja nie może być wyższa niż 90 proc. kosztów zadania i przekroczyć sumy 300 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 1311

powrót