Aktualności

Umowy z LGD podpisane

2009.09.23 00:00 , aktualizacja: 2012.05.18 10:45

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

22 września br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz podpisali umowy z 28 Lokalnymi Grupami Działania na funkcjonowanie na rok 2009 na kwotę 6,5 mln zł. W przypadku 7 pozostałych grup trwa weryfikacja wniosków.
 

2 czerwca br. Samorząd Województwa Mazowieckiego wybrał Lokalne Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego LSR realizacji projektów w ramach tej strategii. Ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. W ramach swoich budżetów LGD mają przewidziane środki na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację oraz realizacje projektów w wysokości 29 zł na mieszkańca, co łącznie daje kwotę około 52 mln zł. Środki te mogą być wykorzystywane na zatrudnienie pracowników, wyposażenia biur, badania nad obszarem, szkolenia, imprezy aktywizujące mieszkańców.

Liczba wyświetleń: 1470

powrót