Aktualności

Pro Masovia dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

2009.09.28 00:00 , aktualizacja: 2012.05.16 15:15

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

27 września br. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie obchodziła 80 rocznicę działalności. W uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który w uznaniu całokształtu działalności uhonorował Izbę Medalem Pamiątkowym Pro Masovia.
 

Mazowiecka Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawska Izba Rzemieślnicza) w Warszawie została powołana 29 października 1929 roku. 4 maja 1930 r. nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Jednoczyła 54 cechów chrześcijańskich i odpowiednią ilość żydowskich.
Obecnie Izba zrzesza cechy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła oraz pełni rolę przedstawiciela rzemiosła Warszawy i Mazowsza wobec organów władzy państwowej i terytorialnej. Jest dobrowolnym członkiem Rzemiosła Polskiego. Prowadzi doradztwo podatkowe, prawne i marketingowe dla przedsiębiorców, liczne szkolenia podatkowe, zawodowe, komputerowe, a także organizuje kursy dla pracodawców i egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

W 1992 roku Izba powołała Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom, wspieranie i organizowanie działań prowadzących do promocji MSP w Polsce i zagranicą, współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi rozwojem małych i średnich firm polskich. Wspólnie wydawana jest gazeta „Small Business Rzemiosło”, która jest dystrybuowana do przedsiębiorców z terenu całej Polski. Przy Izbie działa też Mazowiecki Klub Przedsiębiorców.

Izba jako reprezentant rzemiosła i małej przedsiębiorczości kontynuuje wielorakie działania na rzecz integracji różnych środowisk przedsiębiorców m.in. poprzez działalność w Mazowieckim Sejmiku Samorządu Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń. Działa także jako Ośrodek sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) w ramach akredytacji uzyskanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym zakresie świadczy bezpłatne usługi informacyjne na rzecz przedsiębiorców, absolwentów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Izba wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.

Liczba wyświetleń: 513

powrót