Aktualności

Posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP

2009.11.05 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:02

Autor: Aleksandra Prandota, Boiro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W dniu 4 listopada br. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Programowej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w której wzięli udział marszałkowie województw Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Na spotkaniu poruszono zagadnienia z zakresu współpracy międzyregionalnej w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, konsekwencji przyjęcia Traktatu z Lizbony, implementacji Strategii Morza Bałtyckiego oraz dokonano przeglądu budżetu Unii Europejskiej.

Prelegentami byli m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Ewa Bieńkowska, Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE Paweł Samecki oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego: Janusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Budżetowej i Jan Olbrycht - członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Budżetowej.

Związek Województw RP powstał 25 czerwca 2002 roku. Jego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju. Rada Programowa składa się z marszałków samorządowych województw Rzeczypospolitej Polskiej. Pełni rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, rekomenduje wyniki swoich prac, projekty stanowisk i dokumentów związkowych Zgromadzeniu Ogólnemu i Zarządowi ZWRP.

Liczba wyświetleń: 613

powrót