Aktualności

Radni rozpoczęli prace nad budżetem województwa na 2010 rok

2009.11.17 00:00 , aktualizacja: 2012.05.10 12:03

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 16 listopada br., odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu województwa mazowieckiego na 2010 rok. Radni przyjęli również stanowisko dotyczące niekorzystnych dla regionu zasad podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w 2010 roku.
 

- Kryzys odbija się znacząco na dochodach województwa – powiedział skarbnik województwa Marek Miesztalski, który zapoznał radnych z projektem budżetu na 2010 rok. Dochody oszacowano na poziomie 2.795.522.944 zł. Największą część dochodów stanowić będzie udział w podatku od osób prawnych, który wyniesie 1,527 mld zł, co stanowi blisko 55 proc. ogółu dochodów. Udział w podatku od osób fizycznych wyniesie 207 mln zł (7,4 proc.). W ramach dotacji rozwojowej województwo otrzyma przeszło 261 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie ponad 245,5 mln zł, płatności z Unii Europejskiej – ok. 334,9 mln zł, a dotacje celowe – ok. 101,3 mln zł. Wydatki zarząd województwa zaplanował na kwotę 3.155.522.944 zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 71 procent tej kwoty. Na inwestycje przeznaczonych zostanie przeszło 916 mln zł. W przyszłym roku budżet województwa mazowieckiego zostanie znacznie obciążony przez tzw. janosikowe (wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej), które wyniesie ponad 939 mln zł. Projekt budżetu skierowany został, zgodnie z procedurą, do wszystkich komisji merytorycznych sejmiku. Drugie czytanie projektu odbędzie się 4 grudnia w Komisji Budżetu i Finansów, która przedstawi sprawozdanie na następnym posiedzeniu sejmiku, 21 grudnia.

Następnie, w przyjętym stanowisku Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził „głębokie zaniepokojenie, wynikające z wprowadzenia nowych zasad podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w 2010 roku. (…) województwo mazowieckie znalazło się w gronie 5 regionów, które otrzymają proporcjonalnie mniejsze środki finansowe na realizację świadczeń (…) niż w bieżącym roku.”. Dotknie to nie tylko mieszkańców Mazowsza, ale równie pozostałych regionów. „ (…) Należy podkreślić, że w 2009 roku 23 proc. wartości zrealizowanych świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego w instytutach i szpitalach klinicznych zostało udzielonych pacjentom spoza Mazowsza” – czytamy w stanowisku.

Ponadto radni przyjęli m.in.: zmiany do budżetu na 2009 rok, zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, zmiany statutów jednostek służby zdrowia, jak również projekty uchwał w sprawie przejęcia parków krajobrazowych, podziału dotacji z PFRON, likwidacji ZOZ-u w Żyrardowie oraz wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2009 roku. Przewodniczący sejmiku poinformował również zebranych o utworzeniu nowego Klubu Radnych SLD, w skład którego weszli radni: Jacek Pużuk, Dorota Grochala oraz Marek Papuga.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 35 kB, Liczba pobrań: 225, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 747

powrót