Aktualności

Droga 622 wygodna i bezpieczna

2009.12.07 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 12:14

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

7 grudnia br. przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego: marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz członek zarządu Piotr Szprendałowicz wzięli udział w oficjalnym oddaniu do użytku drogi wojewódzkiej nr 622 relacji Chrcynno – Szadki w Jaskółowie w gminie Nasielsk.
 

Podczas uroczystości marszałek Adam Struzik przypomniał, że Mazowsze jest regionem o najdłuższej sieci dróg wojewódzkich (2 820 km) w kraju. Sieć ta tworzy jednak niezintegrowany i niesymetryczny układ połączeń drogowych. Niezintegrowany, ponieważ ciągi dróg wojewódzkich poprzecinane są drogami krajowymi lub powiatowymi. Niesymetryczny – z powodu różnej liczby połączeń wschód-zachód i północ-południe. Taki układ nie pozwala na połączenie subregionów z drogami o jednakowym standardzie. Ruch pojazdów na połowie dróg wojewódzkich jest taki sam jak na drogach krajowych, co wymusza podnoszenie standardów dróg wojewódzkich do standardów dróg krajowych (nośność, szerokość czy wyposażenie). Gratulując władzom gminy inwestycji marszałek Adam Struzik podkreślił, że z roku na rok nakłady inwestycyjne na drogi w województwie mazowieckim systematycznie wzrastają. W latach 2008-2013 z budżetu województwa na polepszenie stanu dróg zostanie przeznaczone blisko 2,7 mld zł, w tym ze środków unijnych pochodzić będzie 595,8 mln zł.

Modernizacja drogi nr 622 przeprowadzana była etapami od 2007 roku. Przebudowanych zostało prawie 12 km trasy, koszt robót wyniósł ponad 12 mln zł i sfinansowany został ze środków pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach przebudowy jezdnia została poszerzona z 4 do 6 metrów i wzmocniono jej konstrukcję, wykonano zjazdy na posesje i zatoki autobusowe. Modernizacja wpłynęła na znaczną poprawę komfortu podróżowania po tej trasie, podniosła także bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

Liczba wyświetleń: 888

powrót