Aktualności

Unijne pieniądze na Aleję Wilanowską

2010.02.19 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 11:01

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

19 lutego br. wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisali umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu dotyczącego rozbudowy al. Wilanowskiej w Warszawie. Wartość tej inwestycji to ponad 53 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 45 mln zł.
 

Jak podkreślił Wicemarszałek Ludwik Rakowski Aleja Wilanowska to droga ważna nie tylko dla mieszkańców Wilanowa, Mokotowa i całej Warszawy, ale także południowego Mazowsza. Jako droga przebiegająca przez dwie warszawskie dzielnice – Mokotów i Wilanów (od węzła Rzymowskiego/Wołoska/Marynarska do skrzyżowania z ul. Przyczółkową) jest ważnym połączeniem wschód – zachód w tej części miasta. Umożliwia też dojazd od strony Konstancina do centrum Warszawy.

Ze względu na potrzebę rozbudowania Alei Wilanowskiej Miasto Stołeczne Warszawa złożyło projekt o dofinansowanie unijne. Po jego ocenie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa w ramach). Wartość tej inwestycji wynosi 53 360 155,76 zł, z czego unijne dofinansowanie to 45 356 132,38 zł.

Prowadzona rozbudowa obejmuje odcinek al. Wilanowskiej od ul. Dolina Służewiecka do skrzyżowania z ul. Sobieskiego (ok. 1,8 km). Dotychczas ta jednojezdniowa ulica była w złym stanie technicznym – nie spełniała wymaganych parametrów dla drogi klasy G (główna). Podczas gdy od ul. Puławskiej do skrzyżowania z ul. Dolina Służewiecka są dwie jezdnie o pełnych parametrach drogi głównej.

Aby to połączenie mogło właściwie spełniać funkcje powiązań regionalnych, parametry drogi muszą ulec zmianie. Inwestycja obejmuje więc budowę jezdni północnej i przebudowę południowej (tak, by dopuszczalne było obciążenie 115 kN/oś). Każda z jezdni będzie mieć po dwa pasy o szerokości 3,5 m, z poszerzeniami na zjazdach. Na skrzyżowaniach zostaną wydzielone pasy do skrętu w lewo lub w prawo. Poza tym powstanie pas dzielący jezdnie o szerokości od 2 m do 5 m, w którym planowane jest ustawienie oświetlenia. Z myślą o uzyskaniu jednolitego ciągu dojazdu do osiedli mieszkaniowych zostanie wybudowana droga serwisowa o długości 230 m i szerokości 5,5 m.

Al. Wilanowska jest ważną drogą także z punktu widzenia komunikacji publicznej, dlatego zaprojektowano wydzielone zatoki autobusowe na przystankach. Po obu stronach powstaną chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a wzdłuż jezdni posadzone drzewa i krzewy, zmniejszające uciążliwość projektowanej drogi. Przewidziano też budowę kanalizacji deszczowej z węzłem oczyszczania i retencji wód w rejonie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego.

Inwestycja jest prowadzona etapowo – w pierwszej kolejności zbudowano jezdnię północną, w grudniu 2009 r. przełączono na nią ruch. Obecnie trwa remont dotychczas istniejącej jezdni południowej – wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni i przebudową kolidujących urządzeń podziemnych. Budowa potrwa do końca czerwca 2010 r.

Liczba wyświetleń: 727

powrót