Aktualności

Modernizacja siedleckich dróg

2010.03.08 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 13:50

Autor: Ewa Janoszka, Delegatura UMWM w Siedlcach, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

5 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Ludwik Rakowski wzięli udział w uroczystych otwarciach trzech siedleckich ulic: Artyleryjskiej, 10 lutego oraz Piaski Zamiejskie.
 

Pierwszy etap odbioru dotyczył ulicy Artyleryjskiej, stanowiącej drogę powiatową nr 5405W. Inwestycja została dofinansowania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w roku 2008 kwotą 1 mln zł oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 kwotą ponad 2,5 mln zł.

W ramach inwestycji wykonano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni długości prawie 1 km wraz ze zjazdami oraz przebudowę i budowę chodników. Został wybudowany również ciąg pieszo - rowerowy, zatoki autobusowe i kanalizacja deszczowa. Wykonano także oznakowanie pionowe i poziome.

Następnym punktem uroczystości był odbiór przebudowy ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce wraz z dwoma skrzyżowaniami znajdującymi się na tym odcinku i budowy ulicy Piaskowej w gminie Siedlce. Wniosek dofinansowano w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 3.1 (drogi gminne). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 8 mln zł, a kwota dofinansowania z UE - ponad 7 mln zł.

Do użytku oddano również przebudowaną ulicę 10 lutego z nową sygnalizacją świetlną, której modernizacja została zrealizowana w 2009 roku z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Jak podkreślił Marszałek Adam Struzik, projekty, w których można przyjmować środki finansowe służące poprawie bezpieczeństwa są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju miasta i dostępności przez ogół mieszkańców. Otwierane drogi stanowią ważny element poprawienia systemu komunikacyjnego miasta Siedlce. Marszałek przypomniał również, że otwarcie obiektów kompleksowych, które są realizowane wspólnie przez różne kategorie samorządów pokazują również, jak ważny jest element współpracy, i wyraził nadzieję, że w latach 2010-2011 wydatkowanie środków europejskich w ramach RPO będzie równie efektywne.

Liczba wyświetleń: 653

powrót