Aktualności

19,3 mln zł z Unii na przebudowę dwóch radomskich ulic

2010.03.12 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 13:26

Autor: Biuro prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie na przebudowy dwóch radomskich ulic – Młodzianowskiej oraz Żeromskiego. Umowy w tej sprawie podpisali 12 marca br. Wicemarszałek Ludwik Rakowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz oraz Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak. Wartość projektów to blisko 22,5 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie ponad 19,3 mln zł.
 

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną

Całkowita wartość projektu: 20 626 763,31 zł
Kwota dofinansowania: 17 532 748,81 zł

Przebudowywany odcinek drogi położony jest w centralnej części Radomia. Odbywa się na nim międzydzielnicowy ruch przyspieszony. Celem inwestycji jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji pomiędzy centrum miasta a największymi osiedlami Radomia.

Projekt zakłada budowę 305-metrowego odcinka ul. Młodzianowskiej oraz jej przebudowę na odcinku 657 m. Jest to pierwszy etap modernizacji, która w całości obejmie 3 480 m. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ul. Ks. Sedlaka – z trójwylotowego na czterowylotowe z organizacją wlotów podporządkowanych do skrętów w prawo. Projekt przewiduje także wybudowanie chodników dla pieszych o dł. 350 m. oraz przebudowę już istniejących na odcinku 980 m. Zmodernizowanych zostanie również siedem przejść dla pieszych.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Żeromskiego w Radomiu na odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego

Całkowita wartość projektu: 2 196 512,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 867 035,88 zł

Ulica Żeromskiego to jedna z bardziej reprezentacyjnych ulic Radomia. Z jednej strony (skrzyżowanie z ul. Niedziałkowskiego) przechodzi w zamknięty dla ruchu kołowego deptak i prowadzi do zabytkowego Parku im. T. Kościuszki, z drugiej zaś krzyżuje się z ul. 25-go Czerwca. Ulica ta stanowi także dojazd do Lotniska Wojskowego Radom – Sadków.

Przedmiotem projektu jest przebudowa 287,66 m odcinka ul. Żeromskiego w Radomiu – od ul. 25-go Czerwca do ul. Niedziałkowskiego. Dokonano m.in. rozbiórki chodników, wymiany nawierzchni jezdni oraz modernizacji dwóch przejść dla pieszych. Stworzono 49 miejsc postojowych, w tym sześć dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano także sygnalizację świetlną oraz zamontowano 14 punktów oświetleniowych. Wykonano aktualizację oznakowania pionowego i poziomego.

Celem projektu było usprawnienie układu komunikacyjnego centrum Radomia, w którym wprowadzono strefę płatnego parkowania pojazdów. Ulica Żeromskiego charakteryzowała się zbyt małą liczbą miejsc postojowych, co zostało rozwiązane dzięki realizacji projektu.

Liczba wyświetleń: 495

powrót