Aktualności

Przebudowa ulicy Mickiewicza

2010.04.21 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 10:30

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego ul. Mickiewicza w Płocku otrzymała dofinansowanie unijne. Koszt jej przebudowy szacuje się na ponad 6,2 mln złotych, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 5,3 mln zł. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali, 21 kwietnia br., Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz władze miasta Płocka.
 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował rzetelnie przygotowanego projektu i podkreślił, że jego realizacja wiąże się z powstaniem nowych ważnych połączeń drogowych w regionie płockim. Wyraził nadzieję, że inwestycja wpłynie nie tylko na poprawę komfortu, ale także bezpieczeństwo podróżowania.

Realizowany przez miasto Płock projekt przewiduje gruntowny remont ulicy Mickiewicza. Na odcinku od ulicy Bielskiej do ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic 11-go Listopada i Północnej zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. W miejscu skrzyżowania ulic Mickiewicza z 11-go Listopada powstanie rondo. Przebudowana zostanie również część chodników, całe oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa w obrębie ronda. Ponadto wybudowane zostaną cztery zatoki przystankowe.

Realizacja inwestycji pozwoli na połączenie ulicy Chopina z Alejami Jachowicza oraz ulicy Lasockiego z ulicą 11-go Listopada. Realizatorem projektu i podmiotem zarządzającym powstałą infrastrukturą będzie Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Projekt pt. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku dofinansowany zostanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Działanie 3.1) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wartość inwestycji to 6 240 241, 70 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 5 304 205, 44 zł.

Liczba wyświetleń: 506

powrót