Aktualności

XIV Forum polsko - niemieckie

2010.06.25 15:05 , aktualizacja: 2012.04.25 10:20

Autor: Katarzyna Mańska, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 23 – 24 czerwca br. w Warszawie odbyło się XIV Forum Polsko – Niemieckie.  Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Polsko-niemieckie partnerstwo dla Europy".  Debata koncentrowała się na czterech tematach: współpraca gospodarcza - wyzwania lokalne i globalne, współpraca transgraniczna i międzyregionalna, innowacyjność: powiązanie gospodarki i nauki oraz współpraca polityczna - Unia Europejska wobec wschodnich sąsiadów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dyplomacji polskiej i niemieckiej szczebla rządowego i samorządowego, posłowie na sejm, reprezentanci władz najważniejszych fundacji działających na rzecz współpracy polsko – niemieckiej, naukowcy, publicyści podejmujący w swej pracy tematykę międzynarodową.

 

W panelu poświęconym wymiarowi regionalnemu współpracy polsko – niemieckiej wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Dyskutowano na temat osiągnięć, celów ale i trudności oraz barier we współpracy o wymiarze regionalnym. W swoim wystąpieniu Marszałek Adam Struzik pozytywnie ocenił przebieg współpracy między Mazowszem i Brandenburgią. Wyraził zadowolenie z faktu akceptacji projektu Rail Baltica Growth Corridor w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, w którym obok Mazowsza będzie uczestniczyć także Brandenburgia. Marszałek Adam Struzik poruszył również kwestię konieczności ścisłej współpracy Mazowsza i Brandenburgii w ramach „Partnerstwa Regionów Przejściowych” w Komitecie Regionów, a także zachęcił partnerów z Niemiec do wspólnego pogłębiania relacji z partnerami z Rosji i Ukrainy.

 

Gośćmi honorowymi Forum byli Ministrowie Spraw Zagranicznych RP i Niemiec, Radosław Sikorski i Guido Westerwelle. Obaj szefowie dyplomacji w swoich wystąpieniach wyrazili  zadowolenie z faktu stałej poprawy relacji polsko – niemieckich oraz podkreślili istotną rolę Trójkąta Weimarskiego jako gwarancji więzi między Wschodem i Zachodem w Europie. Zauważyli, że to właśnie ten układ może odegrać kluczową rolę przy pogłębianiu stosunków Unii Europejskiej z jej wschodnimi partnerami. 

 

Przyszłoroczne, jubileuszowe Forum zbiegnie się z 20-stą rocznicą podpisania Traktatu między PR a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Liczba wyświetleń: 480

powrót