Aktualności

Fundusze unijne na rozbudowę Otolińskiej

2010.07.28 15:40 , aktualizacja: 2012.04.24 15:15

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Kluczowa arteria Płocka może liczyć na rozbudowę przy unijnym wsparciu. Preumowę na dofinansowanie tej inwestycji podpisali 27 lipca br. w Płocku Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski. Wartość projektu to 40,4 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 25 mln zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego przedsięwzięcie zostało wpisane na listę tzw. projektów kluczowych.

 

Otolińska jest niezwykle ważną komunikacyjnie ulicą Płocka. Łączy się bezpośrednio z ul. Piłsudskiego – drogą krajową nr 62. Poza tym krzyżuje się z wieloma innymi znaczącymi ulicami miasta – np. ul. Chopina, która stanowi dojazd do stacji PKP Płock Główny i dworca PKS, a także stanowi połączenie z terenami przemysłowymi.

 

Ulica została wybudowana w latach 1950-60 dla ruchu średniego. W 1996 r. odnowiono jej nawierzchnię jedynie na długości 773 m – od ul. Piłsudskiego do torów kolejowych. Pozostała część ulicy – 1462 m podlegała dotychczas tylko bieżącemu utrzymaniu. Wzmożony ruch oraz czynniki środowiska wzmagają proces niszczenia ulicy. Ze względu na zły stan techniczny drogi i bezpieczeństwo użytkowników wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h. Konsekwencją jest mniejsza płynność ruchu i ograniczona przepustowość ulicy, co z pewnością uda się zmienić dzięki dofinansowaniu unijnemu.

 

Dzięki rozbudowie ul. Otolińskiej Płock zyska atrakcyjny ciąg komunikacyjny, zapewniający płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

 

Sam projekt obejmuje rozbudowę ulicy wraz z brakującą infrastrukturą na odcinku od al. Piłsudskiego do granicy miasta. Jest to odcinek o długości 2235 mb. Głównym założeniem inwestycji jest usprawnienie komunikacji drogowej i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście. W ramach inwestycji przewiduje się prace budowlane – drogowe, sanitarne i elektryczne. Przebudowane zostaną chodniki (9911 m2), wybudowane 4363 m2 ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni i odbudowane 1630 mb ul. Targowej – drogi powiatowej. Projekt zakłada też budowę 4195 mb kanalizacji deszczowej. Poza tym przebudowanych będzie osiem skrzyżowań oraz wykonane zostaną: wyspa dzieląca, zieleń, zatoki autobusowe, parkingi, a także oświetlenie.

Liczba wyświetleń: 617

powrót