Aktualności

Jakość miarą sukcesu

2010.11.12 08:45 , aktualizacja: 2012.04.23 10:09
Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
foto: Agnieszka Stabińska
foto: Agnieszka Stabińska
foto: Agnieszka Stabińska
foto: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik został finalistą IV edycji konkursu „Znakomity Przywódca”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Konkurs, zgodnie z założeniami organizatorów, ma promować menedżerów, którzy swoją pracą przyczyniają się do sprawnego zarządzania firmą, urzędem czy zakładem pracy.

 

Od momentu objęcia urzędu w 2001 roku, marszałek Adam Struzik, mając na względzie zrównoważony i spójny rozwój regionu,  podjął wiele decyzji, które pozwoliły na rozwiązanie problemów ważnych dla mieszkańców Mazowsza. Z jego inicjatywy w 2004 roku powołano dwie spółki: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz  Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, którego celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim. W 2006 roku opracowano, a w kolejnych latach wdrożono Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – pionierski w skali kraju program pomocowy, w ramach którego na rozwój obszarów wiejskich z budżetu województwa wydatkowano kwotę blisko 540 mln zł. W tym samym roku w celu realizacji zadań w zakresie promocji gospodarczej regionu, informatyzacji województwa oraz przygotowywania projektów inwestycyjnych powołano Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., w ramach której działać zaczęło Centrum Obsługi Inwestora.

 

Nagroda przyznana przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości jest potwierdzeniem sprawnego zarządzania i dotychczasowego działania Urzędu Marszałkowskiego. Wysoką jakość świadczonych przez Urząd usług potwierdzają przyznane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na przestrzeni lat 2007-2010 wdrożył i certyfikował Zintegrowany System Zarządzania, który oprócz wprowadzonego systemu zarządzania jakością, obejmował programy: zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowy, a także System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Urząd jest m.in. laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji publicznych, Mazowieckiej Nagrody Jakości, został także uhonorowany tytułem Troskliwego Pracodawcy.

 

 


Polska Nagroda Jakości to najstarszy i najważniejszy konkurs nagradzający firmy i organizacje publiczne za stosowanie światowych standardów jakości. Jego organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000.  W sklad jury wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu i samorządu gospodarczego. 

 

Liczba wyświetleń: 855

powrót