Aktualności

Mazowsze w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych

2011.05.20 15:05 , aktualizacja: 2012.02.28 12:51

Autor: Nina Małachowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Województwo mazowieckie jest nowym, pełnoprawnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN) – ogłoszono 19 maja br. w Brukseli. W obradach zgromadzenia ogólnego ECRN, podczas których zdecydowano o członkostwie, Mazowsze reprezentował marszałek Adam Struzik.

 

Dotychczas województwo mazowieckie pełniło funkcję uważnego obserwatora analizującego cele i efektywność pracy sieci, która dąży do usprawnienia regionalnej strategii rozwoju w regionach chemicznych. ECRN zdobyła status liczącego się głosu w międzynarodowej debacie nt. przyszłości polityki chemicznej i przemysłu chemicznego w UE. Do jej głównych zadań należą m.in.zachowanie dotychczasowego poziomu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego poprzez promowanie współpracy europejskich podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji europejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju, czy innowacji.

 

Jako nowy członek sieci, województwo mazowieckie będzie miało możliwość zaprezentowania swoich walorów i potencjału chemicznego podczas planowanej konferencji nt. polimerów. Mazowsze będzie wówczas pełniło funkcję gospodarza, a spotkanie wstępnie ma się odbyć w czasie trwania polskiej prezydencji w UE.

 

Podczas obrad zgromadzenia ogólnego dotychczasowy przewodniczący sieci, dr Reiner Haseloff, zrezygnował z piastowanego stanowiska w ramach ECRN z racji objęcia funkcji premiera niemieckiego landu Saksonia-Anhalt. Marszałek Adam Struzik życzył premierowi sukcesów w realizacji nowych zadań, a także zapewnił o kontynuacji modelowej współpracy pomiędzy obydwoma regionami. Nowym przewodniczącego ECRN została prof.dr Birgitta Wolff, pod której przewodnictwem, w dalszej części posiedzenia przyjęto plan działania sieci oraz budżet na rok 2011.

Liczba wyświetleń: 845

powrót