Aktualności

Absolutorium dla Zarządu za 2010 rok

2011.06.20 12:30 , aktualizacja: 2012.02.28 09:08
Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Iwona Dybowska
fot.Iwona Dybowska
fot.Iwona Dybowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

 

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na podstawie przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, wystąpiła do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za 2010 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 27 radnych, przeciw było 12, a 6 wstrzymało się od głosu.

 

Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 965

powrót