Aktualności

Spotkanie z przedsiębiorcami z Ursusa

2011.06.22 13:00 , aktualizacja: 2012.02.28 09:02
Autor: Łukasz Welenc, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 22 czerwca br. spotkał się z przedsiębiorcami ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa.

 

Głównym tematem rozmów było przedstawienie projektowanych zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, który zakłada m.in. likwidację jedynej na obszarze województwa mazowieckiego oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz studni głębinowych, usytuowanych na obszarze dawnych ZPC Ursus S.A. Tereny te od lat są miejscem, w którym prowadzona jest działalność przemysłowo-usługowa. Warszawa dysponuje tu dostępem do energii elektrycznej o mocy 110 kV, a także infrastrukturą ciepłowniczą i wodną – z niezależnymi ujęciami wody pitnej i przeciwpożarowej, systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz własną bocznicą kolejową. Jest to unikalna w skali kraju infrastruktura techniczna, stanowiąca idealną bazę do utworzenia parku technologicznego.

 

Jak podkreślił marszałek, jednym z głównych priorytetów Samorządu Województwa Mazowieckiego jest wspieranie przedsiębiorczości i nowych technologii. Ma to kluczowe znaczenie dla pozycji Mazowsza na mapie Polski i Europy. W warunkach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy innowacyjne rozwiązania pozwalają województwu na skuteczne konkurowanie z innymi regionami Unii Europejskiej, a co za tym idzie – przyczyniąją się do dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu. Marszałek, po wysłuchaniu stanowiska przedstawicieli Stowarzyszenia, którzy przeciwstawiają się projektowanym zmianom, poparł zasadność przedstawionych argumentów oraz zadeklarował chęć współpracy w tym zakresie.

Liczba wyświetleń: 850

powrót