Aktualności

59 mln zł z Unii dla Politechniki Warszawskiej

2011.07.26 14:40 , aktualizacja: 2012.02.27 12:55

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W Warszawie powstanie najważniejszy na Mazowszu ośrodek badawczy zajmujący się transferem technologii i zarządzaniem innowacjami. Politechnika Warszawska pozyska na ten cel prawie 60 mln zł unijnej dotacji. 26 lipca br. preumowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz władze uczelni.

 

Można śmiało powiedzieć, że Mazowsze jest liderem pod względem liczby uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych. Ok. 30 proc. potencjału badawczo-rozwojowego mieści się właśnie w naszym regionie. Niestety, ciągle nie możemy konkurować w tym zakresie z dużymi, światowymi ośrodkami badawczymi. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu pozwoli nam zbliżyć się do światowych standardów   rozpocząć owocną współpracę pomiędzy sferą badawczą a przemysłem – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Wicemarszałek Marcin Kierwiński dodał, że preumowa to gwarancja przekazania funduszy unijnych na wsparcie ośrodka o wysokim potencjale badawczym, a sam projekt zacieśni powiązania pomiędzy nauką, a gospodarką.

 

Celem projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PolitechnikiWarszawskiej” jest stworzenie ośrodka badawczego, który będzie zintegrowany lokalizacyjnie i funkcjonalnie z sąsiednim Centrum Innowacji Filtrowa 1a. Inwestycja obejmie swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji – począwszy od wyszukiwania najbardziej innowacyjnych efektów prac badawczych, a skończywszy na świadczeniu usług w oparciu o laboratoria badawcze. Dopełnieniem oferty Centrum będą usługi związane z inkubacją nowo powstałych przedsiębiorstw, świadczone przez sąsiednie Centrum Innowacji Filtrowa 1a.

 

Centrum powstanie na terenie tzw. kampusu BIS Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej. Powierzchnia budynku wyniesie około 12.000 m2, w tym 10.000 m2 powierzchni użytkowej oraz około 2.000 m2 powierzchni towarzyszącej. Budynek będzie tworzył zintegrowaną całość z projektem „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Innowacji Filtrowa 1a”, realizowanym przez Urząd Miasta st. Warszawy.

 

W ośrodku badawczym znajdą się m.in. centrum badań rynku, centrum badań nad związkami kooperacyjnymi i clusteringiem czy centrum doradztwa w zakresie zarządzanie technologiami. Skupiony charakter inwestycji wynika z konieczności efektywnego wykorzystania powierzchni działek. Centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy.

 

Projekt pod nazwą „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej” uzyska dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 z Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Jego całkowity koszt to 70 mln zł.

  • fot. Irmina Szymska
  • fot. Irmina Szymska
  • fot. Irmina Szymska
  • fot. Irmina Szymska

Liczba wyświetleń: 941

powrót