Aktualności

Tysięczna umowa w ramach RPO WM podpisana!

2011.08.09 13:50 , aktualizacja: 2015.05.12 16:15

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Tysięcznym beneficjentem jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, który w ramach programu RPO WM 2007-2013 otrzyma wsparcie w wysokości ponad 3,3 mln zł. Środki te pozwolą na utworzenie w placówce Zakładu Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania. 9 sierpnia br. umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Marcin Kierwiński i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

 

Od początku realizacji programu do beneficjentów trafiło już ponad 2,1 mld zł. Dzięki pozyskanym funduszom na Mazowszu zmodernizowanych zostanie 725 km dróg, 38 tys. mkw. szpitali, przychodni i innych obiektów ochrony zdrowia. Ponadto blisko 61 tys. osób zyska dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponad 52 tys. uczniów korzystać będzie z nowoczesnej infrastruktury sportowej, a pół tysiąca mazowieckich przedsiębiorców otrzyma środki na niezbędne inwestycje.

 

Cieszę się, że z największego RPO w kraju, w którym było do rozdysponowania ok. 7 mld zł, tak chętnie korzystają beneficjenci – podkreślił wicemarszałek Marcin Kierwiński. Środki unijne trafiają do mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, ale także fundacji, stowarzyszeń czy kościołów. W ubiegłym roku Mazowsze zdecydowanie nabrało tempa w wydatkowaniu funduszy unijnych, dzięki czemu sięgnęliśmy po Krajową Rezerwę Wykonania. W lipcu tego roku podpisaliśmy umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki czemu beneficjenci z Mazowsza będą mogli korzystać z inicjatywy Jessica. Na tysięcznej umowie też na pewno nie poprzestaniemy – podsumował wicemarszałek.

 

Jak zaznaczył członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, potęga rozwoju tkwi we współpracy. Postęp, wzrost bezpieczeństwa i lepszy standard życia możliwe są dzięki dobrym relacjom samorządów i biznesu. Tę zależność doskonale widać w sposobie wdrażania funduszy unijnych na Mazowszu. Środki z Unii Europejskiej, które zasiliły zarówno gospodarkę, jak też samorządy, w rezultacie znacznie poprawią jakość życia mieszkańców całego Mazowsza – dodał.

 

Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny jest największym, realizowanym na terenie całego kraju programem. W sumie do rozdysponowania w latach 2007-2013 jest aż 1,8 mld euro. Mazowsze zyskało dodatkowych 70 mln zł z Krajowej Rezerwy Wykonania, którą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego premiowało regiony za sprawne rozliczanie funduszy europejskich. Można więc powiedzieć, że beneficjenci z Mazowsza efektywnie wykorzystują szansę, jaką dają środki unijne. Do tej pory Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła 35 konkursów. W odpowiedzi na nie beneficjenci złożyli prawie 4,9 tys. wniosków. Ostatecznie unijne dofinansowanie wesprze 1200 najlepszych projektów kwotą blisko 6 mld zł.

 

Przyjęte do dofinansowania projekty przynoszą już wymierne efekty. Dotychczas udało się zakończyć i rozliczyć prawie 400 inwestycji. Najwięcej środków, bo prawie 1,53 mld zł, przekazano mazowieckim samorządom na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej i na wsparcie placówek ochrony zdrowia oraz rozbudowę bazy edukacyjnej i kulturalnej Mazowsza.

 

Do przedsiębiorców – drugiej największej grupy beneficjentów powędrowało ponad 500 mln zł. Kwota ta pozwoliła na zakup środków trwałych, wdrożenie nowych technologii i informatyzację firm. Kolejne 50 mln zł wypłacono natomiast fundacjom, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym.

 

W tym roku Mazowsze zamierza utrzymać wysokie tempo wydatkowania funduszy unijnych. Do końca roku beneficjentom przekazanych zostanie co najmniej 1,5 mld zł. Najwięcej wypłat, bo ponad 660 mln zł będzie sfinalizowanych, zgodnie z zapotrzebowaniem deklarowanym przez beneficjentów, w ostatnim kwartale tego roku.

                                            Już tysiąc umów podpisanych w ramach RPO WM

  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska

Liczba wyświetleń: 1161

powrót