Aktualności

25 lat Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

2011.09.12 09:55 , aktualizacja: 2012.02.27 09:18

Autor: Urszula Sabak, Wprowadzenie: Urszula Sabak

 

10 września br. odbyły się obchody 25. rocznicy ustanowienia oddziału Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Placówka ta dokumentuje historię kolei polskiej i jest unikatowa w skali kraju. W uroczystościach wzięli także udział m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Otwierając uroczystość, dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Ferdynand Ruszczyc zapoznał zebranych z historią Muzeum i jego osiągnięciami, a kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Marek Belczyk przedstawił plany rozwoju Muzeum na najbliższe lata. Marszałek Adam Struzik pogratulował jubileuszu i podkreślił znaczenie sochaczewskiego muzeum na mapie turystycznej Mazowsza.

 

Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, za osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, zostali uhonorowani Specjalnymi Dyplomami.

 

25-lecie sochaczewskiego muzeum stało się również okazją do wyróżnienia zasłużonych – zarówno dla kolejnictwa, jak i muzealnictwa pracowników Honorowymi Odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Dyplomami Uznania przyznanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wyróżniono też „osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie” Dyplomami Specjalnymi Dyrektora Muzeum Kolejnictwa.

 

Goście uroczystości zwiedzili m.in. wystawę planszową „25 lat Muzeum Kolei Wąskotorowej”, dzięki której zapoznali się z historią Muzeum. Mieli też możliwość poczuć niepowtarzalny klimat wędrówki po ziemi mazowieckiej, jadąc zabytkowym pociągiem RETRO na trasie Sochaczew – Chodaków – Sochaczew.

 

Uroczystość patronatem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Infrastruktury, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Starosta Powiatu Sochaczewskiego oraz Burmistrz Miasta Sochaczew.  

 

Sochaczewski oddział Muzeum jest największą w Polsce tego typu placówką. Należy do niej bowiem również szlak kolejowy: 18-kilometrowa trasa prowadząca z Sochaczewa przez Brochów (miejsce ślubu rodziców i chrztu F. Chopina), aż do Puszczy Kampinoskiej. Zbiory muzeum to 170 jednostek taboru wąskotorowego, a także kolekcje historycznych fotografii, mundurów kolejowych, latarek, modeli, dokumentów, biletów, pieczątek itp. przedmiotów dokumentujących codzienne życie kolei wąskotorowych w Polsce. Historia sochaczewskiej kolei wąskotorowej jest nierozerwalnie związana z historią regionu, losami ludzi oraz z ich potrzebami. Po zakończeniu I wojny światowej. i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Sejmik Powiatu Sochaczewskiego zdecydował o budowie linii kolei wąskotorowej z Sochaczewa do kompleksu lasów Kampinoskich. Miało to pomóc w przewożeniu drewna potrzebnego do odbudowy miasta. Kolej ta przez wiele lat zaspokajała potrzeby komunikacyjne okolicznych miejscowości i pozostała jedynym, oprócz konnej furmanki i roweru, środkiem transportu. W roku 1949 Powiatowa Kolej Sochaczewska została przejęta przez Polskie Koleje Państwowe i otrzymała nazwę Kolej Dojazdowa Sochaczewska. Oddział Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaczął działać od 1986 r.

  • fot. Archiwum Muzeum...
  • fot. Archiwum Muzeum...
  • fot. Archiwum Muzeum...
  • fot. Archiwum Muzeum...
  • fot. Archiwum Muzeum...
  • fot. Archiwum Muzeum...

Liczba wyświetleń: 716

powrót