Aktualności

Otwarte dni regionów i miast europejskich w Brukseli

2011.10.14 13:50 , aktualizacja: 2012.02.24 10:38
Autor: Nina Małachowska, Aleksandra Prandota, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot. Maciej Martyniak
fot. Maciej Martyniak
fot.MJWPU
fot.Sarah Ewert

Inwestowanie w przyszłość: zaangażowanie regionów w inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost – to hasło przewodnie dziewiątej edycji dni otwartych regionów i miast europejskich w Brukseli – OPEN DAYS. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Tematem OPEN DAYS były zagadnienia związane z przyjętą przez UE Strategią Europa 2020 oraz rolą, jaką pełni Polityka Spójności w osiąganiu wyznaczonych przez nią celów w ujęciu regionalnym. Przy wsparciu Komitetu Regionów oraz Komisji Europejskiej, regiony europejskie zorganizowały szereg konferencji i warsztatów, w trakcie których poszukiwano efektywnych metod realizacji założeń strategii.

 

Marszałek Adam Struzik uroczyście otworzył debatę pt. „Regionalne podejście do Strategii Europa 2020 – efektywność energetyczna” zorganizowaną w ramach konglomeratu „Partnerstwo Regionów Innowacyjnych”, którego gospodarzem była Saksonia-Anhalt. W swoim przemówieniu zaapelował do zgromadzonych o poszukiwanie płaszczyzn do współpracy między regionami i zachęcał do zainicjowania wspólnych projektów.

 

Rozwiązania przyjęte na Mazowszu prezentował i omawiał prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartosz Dubiński. Słuchacze mieli okazję do dyskusji po wykładach  panelistów, reprezentujących dwa regiony hiszpańskie: Murcję i Walencję oraz węgierski region Eszak Alfold. Wiele pytań dotyczyło możliwości korzystania z istniejących funduszy unijnych oraz instrumentów finansowych na rzecz realizacji założeń Strategii Europa 2020. Podczas rozmów wielokrotnie wskazywano na znaczącą rolę tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych w energetyce.

 

Reprezentacje polskich biur regionalnych w Brukseli, pod patronatem Polskiej Prezydencji, wspólnie zorganizowały konferencję pt. „Wymiar miejski polityki spójności”. Poruszane podczas spotkania kwestie dotyczyły rosnącej rolimiast i obszarów miejskich w polityce regionalnej UE i podnoszenia poziomu społeczno-gospodarczego regionów. Głos w dyskusji zabrali m.in.: Mercedes Bresso - przewodnicząca Komitetu Regionów, Danuta Hübner - przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz Dirk Ahner- dyrektor generalny Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej, którzy przekonywali, iż wymiar miejski polityki spójności powinien stać się jednym z kluczowych elementów negocjacji dotyczących ustaleń w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

W trakcie trwania OPEN DAYS, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na terenie Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli, znajdującego się w pobliżu najważniejszych instytucji unijnych, powstało Miasteczko Polskie. W jego skład wchodziło 16 stoisk regionalnych, na których poszczególne województwa prezentowały swoje sukcesy w zakresie wdrażania Funduszy Europejskich. Gospodarzem stoiska Mazowsza była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Open Days stworzyło doskonałą okazję do wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi instytucje unijne, krajowe, regionalne, a także związane z sektorem prywatnym. Szacuje się, że ponad 4 tys. uczestników wzięło udział w 100 różnego rodzaju seminariach, warsztatach, konferencjach oraz debatach, organizowanych w ramach wydarzenia.

Liczba wyświetleń: 978

powrót