Aktualności

Spotkanie z dziennikarzami z Kazachstanu

2011.10.19 11:35 , aktualizacja: 2012.02.24 10:18

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka


18 października br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z dziennikarzami z Kazachstanu. Przedstawiciele mediów reprezentowali tytuły prasowe i portale internetowe zajmujące się  zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i biznesem.

 

Głównym tematem spotkania był  rozwój małego i średniego biznesu w Polsce. Marszałek Adam Struzik przedstawił gościom Mazowsze jako region, w którym występuje największa koncentracja małych i średnich przedsiębiorstw. Omówił również polski system podatkowy, podkreślając tym samym rolę MSP dla polskiej i mazowieckiej gospodarki (podatek CIT jako główne źródło dochodu). Goście mieli także okazję zapoznać się z problemem bezrobocia w Polsce i województwie mazowieckim oraz potencjałem naukowo-badawczym naszego regionu. Szczegółowo przedstawiono instytucje, które dysponują instrumentami wsparcia dla mazowieckich przedsiębiorców:  Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy,  Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. i Mazowiecką Agencję Energetyczną.

 

Goście wyrazili zainteresowanie współpracą województwa mazowieckiego z regionami z Kazachstanu, walką z bezrobociem, ułatwieniami dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz problemem korupcji.  Marszałek Adam Struzik, odpowiadając na pytania, wspomniał porozumienie zawarte między województwem mazowieckim a obwodem akmolińskim oraz misję gospodarczą, która odbyła się w kwietniu br. Wyjaśniając kwestię walki z bezrobociem, mówił  o strukturze  zatrudnienia oraz problemach demograficznych Mazowsza. Podkreślił znaczenie urzędów pracy, szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje bezrobotnych, staży pracowniczych, współpracy z przedsiębiorcami w zakresie umożliwienia młodym ludziom zdobycie wykształcenia i doświadczenia w zawodzie. Mówiąc o kwestii walki z korupcją, zwrócił uwagę na charakter procesowy tego zagadnienia. Podkreślił znaczenie działalności powołanych w tym celu służb oraz istotę stosownych procedur, wspierając się system zamówień publicznych oraz Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska

Liczba wyświetleń: 651

powrót