Aktualności

W Ostrołęce o strategii województwa i środkach unijnych

2011.11.10 14:50 , aktualizacja: 2012.02.24 09:43

Autor: Milena Szymańska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

9 listopada br., w ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, odbyła się konferencja poświęcona aktualizacji „Strategii Rozwoju” oraz „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Uczestniczył w niej członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

W ciągu ostatnich pięciu lat na Mazowszu zaszło wiele zmian wpływających na hierarchię problemów rozwojowych regionu. Nowe uwarunkowania muszą znaleźć odzwierciedlenie w strategicznych dokumentach województwa. Najważniejszym z nich jest strategia rozwoju województwa określająca priorytety, jakie stoją przed regionem. Treść tego dokumentu przekłada się na wszystkie decyzje podejmowane przez władze Mazowsza – na jakie dziedziny będą udzielane dotacje unijne. Konferencja w Ostrołęce była częścią konsultacji społecznych tych dokumentów.

 

- Nie chcemy, aby Warszawa zdominowała całe Mazowsze. Subregiony są jego integralną częścią, dlatego zależy nam, aby mogły się one rozwijać – powiedział podczas spotkania członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk. – Samorząd Mazowsza kładzie nacisk, aby wspomóc, ukierunkować, ale jednocześnie posłuchać planów rozwoju przedstawianych przez samorządy, instytucje, czy mieszkańców danego subregionu – przypomniał.

Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki najnowszych badań dotyczących aktualnej sytuacji województwa mazowieckiego oraz założenia dokumentów strategicznych Mazowsza. Nie zabrakło także dyskusji o przyszłość subregionu ostrołęckiego.

- Chcielibyśmy, aby subregion ostrołęcki był znaczącym ośrodkiem w kształceniu, czyli wspieraniu edukacji, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych. Zależy nam na tym, aby wspierać te rodzaje przedsiębiorczości, które w harmonii z przyrodą będą podnosić dochód narodowy - powiedział dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. Zbigniew Strzelecki.

 

Była to druga subregionalna konferencja, poświęcona aktualizacji najważniejszych dokumentów dla Mazowsza.

  • fot. www.moja-ostroleka.pl
  • fot. www.moja-ostroleka.pl
  • fot. www.moja-ostroleka.pl

Liczba wyświetleń: 583

powrót