Aktualności

Mazowsze i Radom w obecnej i przyszłej perspektywie

2011.11.23 14:15 , aktualizacja: 2012.02.24 08:24

Autor: Agnieszka Zdanowicz, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Marek Ślufarski
fot. Marek Ślufarski
fot. Marek Ślufarski

23 listopada br. na Politechnice Radomskiej odbyła się konferencja subregionalna zorganizowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Zarząd Województwa reprezentował wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Radom, jako czwarty ośrodek subregionalny, stał się centrum dyskusji nad kluczowymi dokumentami województwa: „Strategią Rozwoju Mazowsza”, oraz „Planem Zagospodarowania Przestrzennego”.

 

„Strategia” stanowi główne narzędzie polityki regionalnej. Jest także podstawą do tworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego, a zatem centralnym punktem odniesienia dla realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” uzupełnia te założenia, wyznaczając polityki przestrzenne w celu określenia optymalnej struktury przestrzennej regionu, ograniczającej kolizje i konflikty przestrzenne.

 

Aby działania Mazowsza w przyszłej perspektywie równie skutecznie wspierały rozwój regionalny z funduszy europejskich, przystąpiliśmy do aktualizacji dokumentów strategicznych. Obowiązująca wersja strategii została przyjęta w 2006 roku. Po pięciu latach nadszedł czas na jej unowocześnienie. Radomska konferencja jest częścią najważniejszego elementu tego procesu, czyli współpracy w celu wypracowania dokumentu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom naszego rejonu i całego województwa – powiedział podczas otwarcia wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Nowe cele strategii województwa zostały skonstruowane m.in. na podstawie szczegółowych badań przeprowadzonych na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Podczas konferencji zostały przedstawione ich wyniki, odpowiadające aktualnym potrzebom dynamicznie zmieniającego się województwa. Zaprezentowano również aktualną sytuację Mazowsza, w odniesieniu do przyszłej perspektywy programowej na lata 2014-2020 oraz założenia aktualizacji obu dokumentów.

 

Konsultacje ze wszystkim podmiotami odpowiedzialnymi za politykę rozwoju województwa, odbywające się w 5 subregionach Mazowsza oraz w obszarze metropolitalnym Warszawy, stanowią I etap z cyku konsultacji społecznych wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Uwagi i wnioski składane przez uczestników konferencji będą analizowane przez władze województwa i zostaną uwzględnione w formie projektów „Strategii” i „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Następnie sporządzona do nich zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, a do konkretnych rozwiązań projektowych będzie można zgłaszać uwagi i wnioski.

 

Liczba wyświetleń: 665

powrót