Aktualności

Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej w służbie nauce

2011.11.24 14:10 , aktualizacja: 2012.02.24 08:11

Autor: Agnieszka Zdanowicz, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Zbigniew Siemiątkowski
fot. Zbigniew Siemiątkowski
fot. Zbigniew Siemiątkowski
fot. Zbigniew Siemiątkowski

W dniach 23-25 listopada br., w Jedlni-Letnisko (pow. radomski), odbywa się konferencja naukowo-techniczna poświęcona „Obrabiarkom sterowanym numerycznie i programowaniu operacji w technikach wytwarzania”. Spotkanie po raz drugi zorganizował Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej. Wydarzenie zostało połączone z otwarciem wydziałowego Laboratorium Technologicznego.

 

Trzydniową konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Podczas jej uroczystego otwarcia samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Tematem konferencji, oprócz specjalistycznych zagadnień dotyczących konstrukcji obrabiarek i obróbki skrawaniem, były również obróbka i pomiary części wielkogabarytowych dla przemysłu energetycznego i stoczniowego. Wśród uczestników seminarium znaleźli się liczni przedstawiciele polskich uczelni technicznych. Spotkanie jest również okazją do zapoznania się z dorobkiem naukowym pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej oraz wymiany doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Referaty wygłoszone podczas spotkania będą opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Mechanik”.

 

Seminarium zakończy się uroczystym otwarciem Laboratorium Technologicznego, które dzięki unijnemu dofinansowaniu powstało na radomskiej politechnice. W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczne maszyny, których wykorzystanie będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju mazowieckiej myśli technicznej. Laboratorium będzie też stanowiło doskonałe zaplecze do testowania najnowszej wiedzy w praktyce. Projekt pn. „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM. Jego wartość wyniosła blisko 12 mln zł.

Liczba wyświetleń: 497

powrót