Aktualności

SET-Plan 2011 czyli debata o technologiach niskoemisyjnych

2011.11.28 15:50 , aktualizacja: 2012.02.23 14:55

Autor: oprac. Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

28 listopada br. rozpoczęła się w Warszawie dwudniowa 5. międzynarodowa debata "Strategic Energy Technology Plan" (SET-Plan). Konferencja jest oficjalnym wydarzeniem Polskiej Prezydencji w Radzie UE i uzyskała patronat Parlamentu Europejskiego. W debacie wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

W 2008 roku, w celu przyspieszenia wprowadzania na rynek europejski innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki, Unia Europejska opracowała „Europejski Strategiczny Plan w dziedzinie Technologii Energetycznych”. SET-Plan określa m.in. siedem inicjatyw przemysłowych: energia wiatrowa, energia słoneczna, zrównoważona produkcja bioenergii, sieci elektroenergetyczne, CCS, efektywność energetyczna oraz zrównoważone wykorzystanie energii atomowej i jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania badań w zakresie energetyki.

 

Podczas tegorocznego spotkania skupiono się na badaniach i innowacjach, które stanowią punkt krytyczny w rozwijaniu nowych, czystych i efektywnych źródeł energii. Dyskutowano o konkretnych inicjatywach i działaniach odnoszących się do planowania, implementacji, zasobów oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii energetycznych, a także o sposobach ich finansowania.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik omówił m.in. założenia inteligentnego rozwoju na Mazowszu, które zostały opracowane na podstawie wytycznych ujętych w „Strategii EUROPA 2020 - strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Marszałek zaznaczył, że dla Mazowsza inteligentny rozwój oznacza m.in. poprawę osiągnięć w 3 głównych obszarach: edukacji, badaniach/innowacji oraz w zakresie społeczeństwa cyfrowego. Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego koncentrują się na zrównoważonym rozwoju całego regionu, a rosnąca konkurencyjność i zwiększający się potencjał inwestycyjny przekładają się na jakość życia wszystkich mieszkańców Mazowsza. Dobrze prosperujące firmy, kreatywni i otwarci na współpracę przedsiębiorcy, nowoczesne zarządzanie, wysokie standardy pracy oraz kierowanie się zasadami etyki to wizytówka województwa. Aby zbudować solidną podstawę rozwoju, region dąży do tworzenia nowoczesnych centrów badań oraz wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług. Marszałek zaprezentował także osiągnięcia województwa mazowieckiego w działaniach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i poprawą efektywności energetycznej.

 

Konferencja stała się okazją do przedstawienia efektów dotychczasowych działań Europejskich Inicjatyw Przemysłowych oraz omówienia planów na kolejne lata pracy. Zebrani rozmawiali również o rozwoju technologii niskowęglowych.

 

5. Konferencja SET-Plan 2011 zorganizowana została przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy ścisłej współpracy Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki. Wszystkie postulaty uczestników spotkania zostaną zawarte w politycznej deklaracji podsumowującej Konferencję SET-Plan 2011 – w tzw.Deklaracji Warszawskiej.

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 649

powrót