Aktualności

I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w województwie podkarpackim

2012.01.13 11:45 , aktualizacja: 2012.02.23 09:28

Autor: na podst. mat. Biura Prasowego UMWP, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

12 stycznia br. rozpoczęło się w Polańczyku (województwo podkarpackie) posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Pierwszego dnia obrad Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Na trzydniowe spotkanie, inaugurujące przewodnictwo województwa podkarpackiego w konwencie, zaplanowano dyskusje związane z kondycją przewozów regionalnych i lecznictwem uzdrowiskowym oraz przyszłością wspólnej polityki rolnej UE.

 

Sytuacja w przewozach regionalnych zdominowała pierwszy dzień obrad. Mówiono nie tylko o problemach dotyczących finansowania spółki „Przewozy Regionalne”, ale także wymieniano się doświadczeniami dotyczącymi m.in. tworzenia własnych regionalnych spółek kolejowych. Takie rozwiązania wprowadziły już województwa – dolnośląskie i śląskie. Dlatego marszałkowi województwa śląskiego powierzono kierowanie pracami zespołu przygotowującego raport na temat możliwości organizacyjnych i prawnych, które zwiększą wpływ samorządów na funkcjonowanie spółki.

 

Zaproszona do udziału w konwencie prezes zarządu spółki „Przewozy Regionalne” Małgorzata Kuczewska-Łaska podsumowała wdrażany w spółce program naprawczy. Podkreśliła, że podjęte działania znacznie poprawiły wyniki finansowe firmy i dobrze rokują. Podczas dyskusji zaznaczono, że największym zadaniem stojącym przed przewozami regionalnymi jest wymiana taboru kolejowego. O możliwościach zakupu nowego taboru ze środków unijnych mówił podsekretarz stanu do spraw kolejnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel, który zachęcał do współpracy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej w zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i rozwiązywania problemów transportowych.

  • fot. arch. UMWP
  • fot. arch. UMWP
  • fot. arch. UMWP
  • fot. arch. UMWP

Liczba wyświetleń: 742

powrót