Aktualności

Obrady prezydium Rady ds. Przedsiębiorczości

2012.01.19 14:15 , aktualizacja: 2012.02.23 09:04

Autor: Lukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

19 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium Rady ds. Przedsiębiorczości. Głównym celem spotkania, któremu przewodniczył marszałek Adam Struzik, było zatwierdzenie regulaminu i planu pracy rady na 2012 rok.

 

W dokumentach tych zawarto m. in. poparcie starań samorządu województwa w dążeniach do zmiany zasad naliczania „janosikowego”. Misją rady jest też śledzenie, planowanych w bieżącym roku, przedsięwzięć gospodarczych województwa mazowieckiego, a także analizowanie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczących spraw przedsiębiorczości oraz zasad finansowania firm z otoczenia biznesu na Mazowszu. Ważnym zadaniem jest ponadto zorganizowanie spotkania przedsiębiorców z Mazowsza z ministrem gospodarki, w celu konstruktywnego omówienia kwestii związanych z przedsiębiorczością w regionie.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowieckiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości oraz Business Centre Club.

 

Rada ds. Przedsiębiorczości stanowi ciało doradcze i opiniodawcze marszałka województwa w sprawach ekonomicznych Mazowsza. Do zadań rady należy w szczególności: konsultowanie wszelkich przedsięwzięć ekonomicznych w województwie mazowieckim, należących do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i wymagających zaangażowania przedsiębiorców; wnoszenie inicjatyw zmierzających do poprawy rozwoju gospodarczego regionu; włączanie się w realizację projektów i przedsięwzięć gospodarczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej przez zbieranie i przekazywanie informacji zwrotnych; poszukiwanie kapitału i inwestorów do realizacji istotnych dla regionu projektów rekomendowanych przez urząd marszałkowski.

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 537

powrót