Aktualności

Dla przyszłych pokoleń

2012.02.08 13:50 , aktualizacja: 2012.02.22 14:28

Autor: Biuro Prasowe UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.arch.MJWPU
  • fot.arch.MJWPU
  • fot.arch.MJWPU
  • fot.arch.MJWPU
  • fot.arch.MJWPU
  • fot.arch.MJWPU

Najstarsza w Polsce kolekcja zoologiczna, dzięki dotacji z UE, będzie mogła liczyć na lepsze warunki przechowywania. Wartość projektu wyniesie ponad 1,3 mln zł, a przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego unijne dofinansowanie to przeszło 874 tys. zł.

 

Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego –  wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej PAN prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz i zastępca dyrektora dr Katarzyna Wiśniewska.

 

Zgromadzona przez Polską Akademię Nauk kolekcja zoologiczna jest unikalnym, bo najstarszym i najliczniejszym tego typu zbiorem w Polsce. Służy od lat studentom odbywającym praktyki oraz uczniom uczestniczącym w lekcjach muzealnych. Aby mogły z niej korzystać kolejne pokolenia, muszą ulec poprawie warunki jej przechowywania. Budynek, w którym znajdują się eksponaty, wymaga remontu, w tym m.in. termomodernizacji. Będzie ona możliwa dzięki unijnemu wsparciu.

 

Kolekcja mieści się na terenie Stacji Badawczej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Łomnej Las (powiat nowodworski). W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont trzech budynków – starej hali magazynowej, przeznaczonej do przechowywania muzealnych kolekcji zoologicznych, budynku socjalnego, służącego jako magazyn biblioteczny oraz zaplecze socjalne dla pracowników i osób odwiedzających kolekcję, a także budynku laboratoryjnego. Wszystkie obiekty zostały już ocieplone, wymieniono w nich także okna.

 

Projekt zakłada też budowę i modernizację systemów grzewczych. Przede wszystkim dotychczasowe źródła ciepła zostaną wymienione na przyjazne środowisku. Zainstalowane zostaną baterie słoneczne. W starej hali magazynowej oraz budynku laboratoryjnym możliwe będzie korzystanie z energii geotermalnej, a w budynku socjalnym z gazu ziemnego. W hali magazynowej zmodernizowane będą również systemy – wentylacyjny i klimatyzacyjny.

 

Zmiany pozwolą nie tylko polepszyć warunki utrzymywania kolekcji zoologicznej, ale i zwiększyć  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.

 

Tytuł projektu:Termomodernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy jakości funkcjonowania najstarszej w Polsce Kolekcji Zoologicznej

Całkowita wartość projektu: 1 320 446,60 zł

Kwota dofinansowania: 874 485,09 zł

Beneficjent: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej PAN

Liczba wyświetleń: 568

powrót