Aktualności

Platerów stawia na bezpieczeństwo

2012.02.27 15:15 , aktualizacja: 2012.03.08 13:50
Autor: Biuro Prasowe MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Tomasz Kasprowicz

Zakup siedmiu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej to główny cel projektu, który dzięki decyzji zarządu województwa otrzyma blisko 2,5 mln zł unijnego dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 4 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali 27 lutego br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki.

 

Realizacja projektu wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Skutki pożarów, powodzi oraz katastrof ekologicznych będą mogły być maksymalnie niwelowane. Gmina Platerów (pow. łosicki), ze względu na swoje usytuowanie jest stale narażana na różnego typu zagrożenia. Rzeki, zwarte kompleksy leśne, ścisła zabudowa drewniana czy trasy transportu substancji niebezpiecznych powodują realne niebezpieczeństwo  wystąpienia powodzi, pożarów oraz skażenia powietrza gazami silnie toksycznymi. Zdarzenia te mogą powodować ofiary w ludziach, utratę mienia oraz niszczenie unikalnych walorów przyrodniczych.

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, gmina zakupi 7 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Lipna, Kisielewa, Hruszewa, Ruskowa, Hruszniewa, Mężenina i Platerowa. Podwyższona zostanie gotowość bojowa strażaków, ich mobilność (szybsze samochody), wyższa efektywność w gaszeniu pożarów (lepsze autopompy i układy gaśnicze), jak również w usuwaniu wody (dodatkowe pompy pływające i szlamowe). Ważne są też skuteczne działania w strefach skażeń gazami trującymi (dodatkowe aparaty oddechowe) oraz wykonywanie czynności ratowniczych na wypadek zdarzeń miejscowych (większa ilość sprzętu). Szybkość i jakość działania to ograniczenie liczby ofiar, strat materialnych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych.

 

Doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej, funkcjonujących na terenie gminy Platerów, w specjalistyczny sprzęt oraz system zapobiegania skutkom pożarów, powodzi i awarii zapewni lokalnej społeczności zwiększoną ochronę oraz wpłynie na ochronę środowiska.

 

Tytuł projektu: Wzrost zabezpieczenia gminy Platerów przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla miejscowych jednostek OSP

Całkowita wartość projektu: 3 994 639,99 zł

Kwota dofinansowania: 2 494 652,67 zł

Beneficjent: gmina Platerów

Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

Liczba wyświetleń: 657

powrót