Aktualności

Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii

2012.02.27 15:40 , aktualizacja: 2012.03.08 13:04

Autor: Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka


27 lutego br. marszałek Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami świata chemii. Naukowcy zabiegają o ustanowienie na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej projektu pod nazwą Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii.

 

Podczas spotkania przedstawiciele i pomysłodawcy zaprezentowali projekt, który miałby na celu stworzenie silnej struktury badawczej opartej na wydziałach wyższych uczelni, instytutach badawczych i instytutach PAN, a także ich współpracę z biurami projektowymi i przemysłem. Za istotne uznali także wspieranie rozwoju różnych dziedzin chemii (od chemii fizycznej do biochemii), oraz wspomaganie małych spółek spin-off poprzez ułatwienie dostępu do laboratoriów, wyników badań w dziedzinie chemii, pilotażowych instalacji półtechnicznych i edukacji. Podkreślili także konieczność udoskonalenia przepływu informacji.

 

Jako argument przemawiający za koncepcją naukowcy wskazali także brak na istniejącej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej projektów z dziedziny chemii i inżynierii chemicznej, a także znaczenie osiągnięć polskich chemików dla światowej nauki.

 

Marszałek Adam Struzik zasugerował, że projekt ten mógłby być ważnym wkładem mazowieckiej nauki we właśnie aktualizowaną  strategię województwa mazowieckiego. Zwrócił uwagę, że skonsolidowanie działań i powiązanie infrastruktury jednostek naukowych leżących w dolinie Środkowej Wisły, może stworzy wartość dodaną ważną dla rozwoju dydaktyki, nauki i postępu technologicznego w dziedzinie, której podstawą jest tak istotna dyscyplina naukowa. Marszałek Adam Struzik podpisał również list poparcia dla inicjatywy ujęcia projektu Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej skierowany do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 1330

powrót