Aktualności

Ogromne inwestycje drogowe w płockich gminach

2012.04.05 12:30

Autor: Renata Kwiatkowska, Delegatura UWMW w Płocku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

5 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dwóch dużych projektów infrastrukturalnych w subregionie płockim.

 

Projekty, które uzyskały dotację  to „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” oraz „Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby”. Są one realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 obejmującego Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, które ma na celu poprawę parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące dróg wojewódzkich stanowiących bezpośrednie połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności z siecią TEN-T, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu oraz dróg powiatowych, gminnych, a także odcinków dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, poprawiających przede wszystkim poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, warunki życia społeczności lokalnych  i przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy. 
 

To jedna z największych i najbardziej kompleksowych inwestycji drogowych w regionie płockim. Aż 25 gminnych dróg z regionu zostanie przebudowanych i zmodernizowanych. Wartość projektów wynosi blisko 40 mln zł, z czego dotacja unijna to ok. 28,8 mln zł. Umowy podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz beneficjenci z gmin wchodzących w skład Związku Gmin Regionu Płockiego.
 

  • fot. Renata Kwiatkowska
  • fot. Renata Kwiatkowska
  • fot. Renata Kwiatkowska
  • fot. Renata Kwiatkowska
  • fot. Renata Kwiatkowska

Liczba wyświetleń: 1066

powrót