Aktualności

Rewolucja w podejściu do inwestycji i inwestowania

2012.05.08 09:30 , aktualizacja: 2012.05.08 10:23

Autor: opr.Agnieszka Stabińska na podst. mat.organizatora), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski

Podpisanie Deklaracji wyrażającej gotowość promocji i wsparcia polskich przedsiębiorstw w ich ekspansji na rynkach światowych zainaugurowało oficjalnie realizację ogólnopolskiego programu „Polski Czempion”. Do inicjatywy włączyło się województwo mazowieckie.

 

Jest ona skierowana zarówno do firm, które już rozpoczęły proces ekspansji, jak i przedsiębiorstw, rozważających dopiero wyjście na rynki międzynarodowe, a także organizacji biznesowych, środowisk naukowych i instytucji edukacyjnych, zainteresowanych włączaniem Polski w międzynarodowy obieg gospodarczy. W ramach projektu firmy otrzymają wsparcie od lokalnych władz samorządowych polegające przede wszystkim na promocji ich międzynarodowej działalności oraz na pomocy w relacjach z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi.

„Polski Czempion” umożliwia również sprawniejsze dzielenie się wiedzą pomiędzy polskimi firmami, które próbują podbijać międzynarodowe rynki. Identyfikacja problemów, z jakimi przedsiębiorstwa borykają się na co dzień daje szansę przemawiania jednym głosem wobec władz centralnych – tak by było możliwe udzielenia im skoordynowanego wsparcia.

 

Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że nie wystarczy już skupiać się na pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. Należy stawiać na wsparcie polskich firm w ich międzynarodowej ekspansji gospodarczej.

 

- W Polsce działa 60-100 firm, które prowadzą działalność na skalę globalną. Choć polskie produkty i usługi są bardzo dobrze postrzegane na rynkach wschodnich, to wciąż utrzymuje się przekonanie o niższej jakości polskich produktów i słabszym zarządzaniu przedsiębiorstwami przez kadry. Z drugiej strony na rynkach wschodnich, gdzie sytuacja jest łatwiejsza, znacznie poważniejsze są problemy związane z pracą lokalnych służb publicznych oraz egzekucją prawa – zaznacza Ryszard Petru, partner w PwC. 

 

Pomimo niepewnej sytuacji ekonomicznej polskie firmy wciąż inwestują za granicą. Najwięcej przedsiębiorców, choć nie jest to tożsame z wartością inwestycji, kieruje swoje kroki do Niemiec, Ukrainy, USA, Czech, Rosji i Rumuni. Dużo inwestycji lokowanych jest także w krajach azjatyckich – przede wszystkim w Chinach. Pojedynczy projekt inwestycyjny realizowany przez polskie firmy nie przekracza najczęściej kwoty 10 milionów EURO.

Wartość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) polskich firm wzrasta. Rekordowy wynik – 9,2 miliarda USD osiągnięto w 2006 roku. Aktualnie, po spadku związanym z kryzysem ekonomicznym w  2008 roku, polskie BIZ odzyskują swoją dynamikę. W 2010 roku według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosły 5,5 miliarda USD, a w 2011 roku według szacunków PwC przekroczyły 7 miliardów USD.

 

Motywem decyzji inwestycyjnej jest przede wszystkim chęć rozwoju. Często wynika ona z ograniczonych możliwości, jakie daje rynek polski. Rzadziej decydują kwestie kosztów czy efektywnościowe. Ponieważ większość inwestycji zagranicznych podejmowana jest przede wszystkim z myślą o rozwoju na lokalnym rynku kraju docelowego, to najważniejszym czynnikiem decydującym o ich kierunku jest rozmiar i potencjał tego rynku. Istotne znaczenie ma także poziom konkurencji, bliskość geograficzna, wielkość lokalnych zasobów oraz poziom ryzyka i stabilność polityczna.

Podobnie jak inwestorzy z innych krajów, polscy przedsiębiorcy muszą zmagać się z licznymi problemami związanymi z ekspansją zagraniczną. Główne bariery dla rozwoju działalności zagranicznej to przede wszystkim różnice kulturowe oraz obciążenia natury administracyjnej i organizacyjnej. Oddzielna kategoria problemów to wyzwania związane z dostępnością kadr i zarządzaniem nimi – zarówno w Polsce jak i w krajach docelowych. Często także, strategie i procedury, które doskonale sprawdzały się na rynku polskim mogą być nieadekwatne do nowego rynku za granicą.

 

Program został zainicjowany przez miasto Wrocław oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, jest rozwijany i koordynowany w całej Polsce przez firmę PwC. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia została Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

Sygnatariuszami aktu zostali: miasta - Wrocław, Gdańsk, Katowice, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, PwC i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 7 maja 2012 r. deklarację podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

W ramach pilotażowego programu „Polski Czempion”  firma PwC w październiku i listopadzie 2011 roku przeprowadziła ogólnopolskie badanie jakościowe wśród rodzimych firm na temat ich działalności międzynarodowej. Na podstawie tej analizy powstał raport „Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych”.

Liczba wyświetleń: 553

powrót