Aktualności

Dodatkowe miejsca dla przedszkolaków z Jadowa i Urli

2012.06.26 15:10 , aktualizacja: 2012.06.26 15:46

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. Justyna Winnicka
  • fot. Justyna Winnicka
  • fot. Justyna Winnicka
  • fot. Justyna Winnicka

Dwa przedszkola z gminy Jadów (pow. wołomiński) otrzymają wsparcie z funduszy europejskich na projekt, dzięki któremu dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą mogły rozwijać się wśród rówieśników. Zdobędą nie tylko podstawową wiedzę, ale skorzystają też z ciekawych zajęć dodatkowych.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt „Przedszkolne Zuchy”, o całkowitej wartości 399,9 tys. zł, otrzyma wsparcie w wysokości ponad 393,9 tys. zł. 26 czerwca br. umowę w tej sprawie podpisali zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik oraz wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka. W uroczystej konferencji wziął również udział marszałek Adam Struzik.

 

Spośród 251 dzieci (3-5 lat) z gminy Jadów tylko 34 proc. uczęszcza do przedszkola. Co roku, podczas naboru do dwóch istniejących w gminie placówek, powstaje długa lista rezerwowa. Aby zaradzić tej sytuacji gmina Jadów przygotowała projekt „Przedszkolne Zuchy”, który ma zwiększyć szansę maluchów na edukację. Utworzonych zostanie 125 nowych miejsc dla przedszkolaków(62 dziewczynki i 63 chłopców), głównie pochodzących z rodzin ubogich, patologicznych, często niepełnych. Dodatkowo specjalistyczną opieką objętych zostanie czworo dzieci niepełnosprawnych.

 

Umożliwienie wczesnej edukacji pozwoli minimalizować braki edukacyjne, manualne, komunikacyjne oraz społeczne najmłodszych. Ułatwi to maluchom start w dalszą naukę szkolną. Projekt wystartuje w sierpniu 2012 r., a jego zakończenie planowane jest na lipiec 2013 r. Do tego czasu odpowiednio przeszkoleni zostaną również nauczyciele, tak by prowadzić atrakcyjne zajęcia o wysokim poziomie merytorycznym.

 

Dzieci zakwalifikowane do projektu wezmą udział w zajęciach dodatkowych, takich jak: nauka języka angielskiego, rytmika, artterapia, gimnastyka korekcyjna. Przewidziane są także spotkania z psychologiem, logopedą i oligofrenopedagogiem. Realizacja przedsięwzięcia pomoże rozwijać nie tylko zdolności, ale też poczucie własnej wartości, a dzieciom niepełnosprawnym zapewni wczesną rehabilitację oraz umożliwi integrację z rówieśnikami.

 

W ramach projektu zakupione zostaną instrumenty perkusyjne, chusty animacyjne, gry logopedyczne, akcesoria rytmiczno-ruchowe, pacynki wyrażające emocje, programy multimedialne oraz pomoce rehabilitacyjne. Dla najmłodszych przewidziane są też wyjazdy do teatru i na basen. Ważnym elementem projektu będzie przystosowanie podjazdu w przedszkolu w Urlach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Liczba wyświetleń: 451

powrót