Aktualności

W czym tkwi siła subregionu płockiego? – nowa strategia rozwoju województwa

2012.07.20 13:00 , aktualizacja: 2015.09.10 12:33
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Hanna Maliszewska
fot.Hanna Maliszewska
fot.Hanna Maliszewska

Mazowsze to największy i najprężniej rozwijający się region w kraju. Jednocześnie jest mocno zróżnicowany wewnętrznie. Jaką rolę odgrywa w nim subregion płocki? Jaki potencjał ma ta część województwa? To pytania, na które odpowie nowa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.

 

Do końca września br. potrwają kosultacje społeczne jej projektu. Ich efekty staną się podstawą do tworzenia szczegółowych planów działań.

 

Strategia wyznacza tak naprawdę ścieżkę, kierunek dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy chcieliby mieć wpływ na rozwój swojego regionu. To właśnie od ich inicjatywy zależy przyszłość naszego województwa – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Województwo mazowieckie przyjęło w 2006 r. strategię rozwoju, której realizacja była na bieżąco monitorowana. W tym czasie znacząco zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza (kryzys gospodarczy, schyłek szczytu wyżu demograficznego, starzenie się społeczeństwa, zagraniczne migracje zarobkowe; a z drugiej strony liczne inwestycje wsparte unijnym dofinansowaniem, znaczny wzrost wykorzystania transportu zbiorowego). Zmiany pojawiły się również w prawie – zarówno unijnym, jak i krajowym, dlatego strategia wymaga uaktualnienia.

 

Z ostatniego, przeprowadzonego w latach 2009-2010, monitoringu wynika, że subregion płocki jest słabo skomunikowany z Warszawą i resztą kraju. Działań prośrodowiskowych wymagają również obszary, na których znajduje się infrastruktura przemysłowa.

 

Na co stawiać w subregionie?

 

W projekcie nowej strategii subregion płocki zaliczony został do Płocko-Ciechanowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Płock ma potencjał przemysłowy – głównie chemiczny i farmaceutyczny. Jednocześnie jest to trzecie co do liczby mieszkańców miasto województwa. Jakość życia płocczan, a przede wszystkim ich bezpieczeństwo wymagają wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum. Dlatego ważna będzie budowa obwodnic samego Płocka. Pozwoli to również swobodniej rozwijać się branży petrochemicznej. Wyzwaniem jest także rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym budowa linii Warszawa – Modlin – Płock – Włocławek.

 

Tereny subregionu płockiego to w dużej mierze miejsca zagrożone wystąpieniami powodzi. Szczególne ryzyko występuje w obrębie skarp ograniczających doliny Wisły (przede wszystkim ich wysokich i zabudowanych części w Płocku). Dlatego tak ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców ziemi płockiej są modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych, tworzenie polderów zalewowych oraz wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego. Konieczne są także działania z zakresu przywracania naturalnych obszarów zalewowych, ograniczenia ich zabudowy oraz wzrostu lesistości.

 

Rozwój Płocka zależny jest również od większej współpracy w relacjach biznes – nauka – samorząd – otoczenie. Potencjał naukowy i technologiczny tej części województwa musi być wykorzystany. Zwłaszcza ważne jest, by uczelnie wyższe kształciły ludzi, pamiętając o potencjale biznesowym subregionu. Niezbędne jest także tworzenie wysokiej jakości usług publicznych w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i kultury.

 

Rola konsultacji

 

Aktualizowany dokument będzie stanowić w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 podstawę do pozyskiwania środków unijnych dla regionu Mazowsza, jak również sporządzenia kontraktu terytorialnego. Dlatego tak ważne jest wspólne określenie priorytetów i kierunków rozwoju, dzięki którym możliwa będzie realizacja wielu ważnych przedsięwzięć w naszym subregionie.

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiegodostosowana jest do zapisów zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz ogólnounijnej strategii Europa 2020. Projekt Strategii jest dostępny na stronie www.mbpr.pl .

Liczba wyświetleń: 775

powrót