Aktualności

Ambasador Republiki Kazachstanu z wizytą u marszałka

2012.08.24 14:40 , aktualizacja: 2012.08.24 14:54

Autor: Halina Olczak-Wierzbicka. KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Marszałek Adam Struzik spotkał się z nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Yerikiem Utembayevem¹. Ambasadorowi towarzyszył Radca Minister Ambasady Kazachstanu Margułan Bajmukhan.

 

Głównym tematem spotkania było pogłębienie kontaktów województwa mazowieckiego z Kazachstanem oraz obwodem akmolińskim² Kazachstanu.

 

Podczas wizyty Ambasador Yerik Utembayev przedstawił ideę utworzenia Centrum Polsko-Kazachskiego, sprzyjającego rozwojowi współpracy obu krajów.

Marszałek Adam Struzik zaproponował, aby  do realizacji tej idei włączyć współpracujące ze sobą regiony oraz m.st. Warszawę, angażując także środki z programów europejskich. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że realną współpracę gospodarczą kształtują środowiska przedsiębiorców i należałoby, oprócz wymiany handlowej, dążyć do  rozwoju współpracy inwestycyjnej. Ułatwiłoby to inwestowanie kazachskiego kapitału w Polsce i polskiego w Kazachstanie. Marszałek określił również obszary, w których mogłaby rozwijać się współpraca międzyregionalna, m.in.: przemysł rolno-spożywczy, wysokie technologie, wymiana młodzieży, kultura. W związku z niedawno otwartym portem lotniczym w Modlinie zaproponował rozważenie nawiązania bezpośredniego współdziałania między biurami turystycznymi obu krajów.

 

Ambasador poinformował, że Kazachstan kontynuuje realizację programu rządowego „Droga do Europy”, którego zadaniem jest zbliżenie kraju  do standardów europejskich. Wyraził duże zainteresowanie propozycjami przedstawionymi przez marszałka, szczególnie wymianą doświadczeń w zakresie wysokich technologii oraz tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Na zakończenie spotkania marszałek pogratulował Ambasadorowi sukcesów kazachskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Zaprosił też Ambasadora Republiki Kazachstanu na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się 26 sierpnia w Kozienicach.

 


¹Ambasador rozpoczął misję dyplomatyczną w Polsce w lipcu br. Posiada doświadczenie w pracy w organach państwowych Republik Kazachstanu oraz w dyplomacji. W czasie swojej działalności dyplomatycznej był Ambasadorem w Islamskiej Republice Iranu, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w Królestwie Belgii, w Wielkim Księstwie Luksemburga, Szefem Misji Dyplomatycznej Kazachstanu przy UE i NATO.

 

² Współpraca  z Obwodem Akmolińskim ma już swoje tradycje. W 2007 r. zostało podpisane w Kazachstanie Porozumienie o współpracy między województwem mazowieckim  i obwodem akmolińskim o współpracy międzyregionalnej. W ramach współpracy odbyło się wiele ciekawych przedsięwzięć, w tym ubiegłoroczna misja gospodarcza przedstawicieli Mazowsza do Kazachstanu. 

Liczba wyświetleń: 398

powrót