Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Rady Obwodu Lwowskiego

2012.08.28 15:25 , aktualizacja: 2012.08.28 15:44

Autor: Dorota Pozorek, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, 27 sierpnia br., przyjęli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie delegację Rady Obwodu Lwowskiego.

 

Głównym tematem rozmów był rozwój współpracy międzyregionalnej pomiędzy województwem mazowieckim a obwodem lwowskim. Ustalono, że do głównych obszarów, w ramach których można nawiązać współprace należą: gospodarka, edukacja, kultura, nauka, sport oraz turystyka. Warto wymieniać się doświadczeniem w zakresie  doskonalenia procesów zarządzania regionalnego, opracowywania wspólnych projektów realizowanych w ramach programowania UE, dzielić się wiedzą dotyczącą współpracy z NGO, a także małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska przypomniała wagę programów transgranicznych, a w szczególności „Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś”. Środki z niego pozyskane mogłyby zostać przeznaczone na realizację wspólnych projektów np. w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Rozmówcy podkreślali również, jak ważną rolę pełnią kontakty na szczeblu lokalnym (gminnym i powiatowym). Mogą one prowadzić do wielu mniejszych, ale równie interesujących wspólnie realizowanych projektów.

 

Przedstawiciele obwodu lwowskiego wyrazili wolę nawiązania współpracy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego. Goście zaprosili delegację Samorządu Województwa Mazowieckiego do złożenia wizyty w obwodzie lwowskim w celu omówienia dalszej współpracy.

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka

Liczba wyświetleń: 421

powrót