Aktualności

Inwestycje w gminie Skórzec

2012.10.08 09:55 , aktualizacja: 2012.10.10 10:01

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Nowe wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków oraz świetlica wiejska to przedsięwzięcia, którymi może się pochwalić gmina Skórzec (pow. siedlecki). Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. W otwarciu, 6 października, wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach RPO WM 2007-2013 powstała nowa sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach: Czerniejew, Ozorów, Gołąbek, Nowaki, Żelków, Skórzec oraz oczyszczalnia ścieków w Żelkowie. Dostęp do infrastruktury wodno-ściekowej uzyskało ponad 2100 mieszkańców. Zlikwidowanych zostało 500 szamb indywidualnych, których nieszczelność często wpływała na wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła przeszło 17,8 mln zł, a wsparcie z UE to ponad 11,6 mln zł. Rozbudowana została także oczyszczalnia ścieków w Skórcu oraz stacja zlewcza i węzły: biologiczny, mechaniczny i gospodarki osadami. Pozwoliło to zwiększyć jej przepustowość do 400 m³/dobę.

 

W Żelkowie natomiast powstała nowa kontenerowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150 m³/dobę. W jej skład wchodzi osadnik wstępny trzykomorowy oraz zanurzone złoże biologiczne (usuwanie azotu i fosforu). W celu dalszej przeróbki odwodniony osad będzie transportowany do oczyszczalni w Skórcu. Dzięki tej inwestycji gospodarka ściekowa w gminie Skórzec jest realizowana przez sieć kanalizacyjną doprowadzającą ścieki do głównej oczyszczalni ścieków w Skórcu oraz oczyszczalni kontenerowej w Żelkowie. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rowu Skórczyk, a nim do rzeki Kostrzyń.

 

Kolejnym przedsięwzięciem, zrealizowanym przy udziale środków unijnych, był remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówce-Wyłazach. Powstała ona w ramach PROW 2007-2013. Modernizacja budynku kosztowała ponad 224 tys. zł. Dofinansowanie unijne to ok. 130 tys. zł. W ramach inwestycji budynek ocieplono i wyremontowano dach. Wstawiono nowe okna, przemalowano ściany, naprawiono podłogi oraz wymieniono instalacje: sanitarne, kanalizacyjne oraz c.o. Teren wokół placówki został utwardzony oraz ogrodzony.

  • fot.Radosław Strzaliński
  • fot.Radosław Strzaliński
  • fot.Radosław Strzaliński
  • fot.Radosław Strzaliński
  • fot.Radosław Strzaliński

Liczba wyświetleń: 680

powrót